Untitled 2
Tư vấn lập công ty tại Hàn Quốc

Tư vấn lập công ty tại Hàn Quốc

Chúng tôi đề cập đến buổi trao đổi trực tiếp giữa Anh và đại diện của Công ty chúng tôi, theo đó, Anh (sau đây gọi là “Khách hàng”) đang có nhu cầu tư vấn về việc nhận thành lập công ty tại Hàn Quốc để thực hiện việc nhập khẩu và phân phối bán buôn, bán lẻ các mặt hàng thiết bị điện tử (sau đây gọi là “Công ty mới”). Do đó, chúng tôi hân hạnh đệ trình Quý Khách hàng Bản Đề xuất Dịch vụ Tư vấn Pháp luật về việc thành lập Công ty mới để Quý Khách hàng xem xét.

1. Ý KIẾN TƯ VẤN

1.1. THỦ TỤC ĐẦU TƯ RA NƯỚC NGOÀI

Theo quy định hiện hành của pháp luật Việt Nam về hoạt động đầu tư ra nước ngoài, doanh nghiệp hoặc cá nhân tại Việt Nam khi đầu tư ra nước ngoài phải tiến hành thủ tục cấp Giấy Chứng nhận Đầu tư tại Cục Đầu tư Nước ngoài thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư Việt Nam. Tiếp theo hoặc song song với thủ tục trên, Khách hàng sẽ tiến hành các thủ tục tại nước ngoài mà cụ thể trong trường hợp này là tại Hàn Quốc để xin cấp Giấy Chứng nhận Thành lập Doanh nghiệp.

Trong quá trình thẩm tra hồ sơ xin đầu tư ra nước ngoài, Bộ Kế hoạch và Đầu tư thông thường sẽ yêu cầu Khách hàng xuất trình được văn bản chứng minh Nhà chức trách Hàn Quốc cho phép Khách hàng thực hiện đầu tư thành lập công ty để làm căn cứ cấp phép đầu tư ra nước ngoài. Do đó, Khách hàng nên tiến hành song song hai thủ tục nêu trên để tiết kiệm thời gian và công sức.

Chúng tôi hiểu rằng, vốn đầu tư dự kiến của Quý Khách hàng trong trường hợp này sẽ bằng với số vốn đầu tư tối thiểu theo quy định của pháp luật Hàn Quốc. Đối tác tư vấn pháp luật của chúng tôi tại Hàn Quốc đã khẳng định rằng, vốn đầu tư tối thiểu theo quy định hiện hành của Hàn Quốc đối với lĩnh vực này là 100,000,000 Won Hàn Quốc (tương đương với khoảng 1,850,000,000 Việt Nam Đồng). Do vậy, trong trường hợp này, theo quy định của pháp luật Việt Nam về việc đầu tư ra nước ngoài, Quý Khách hàng chỉ cần thực hiện thủ tục đăng ký cấp Giấy Chứng nhận Đầu tư ra nước ngoài.

Ngoài ra, sau khi được Bộ Kế hoạch và Đầu tư chấp thuận cho phép đầu tư ra nước ngoài, Khách hàng cần tiến hành thủ tục đăng k mở tài khoản đầu tư trực tiếp nước ngoài tại Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Trong quá trình hoạt động, nguồn vốn đầu tư chuyển ra khỏi Việt Nam hoặc lợi nhuận kinh doanh chuyển vào Việt Nam cần phải được thực hiện thông qua tài khoản này, theo quy định của pháp luật hiện hành. Lộ trình thực hiện Thủ tục đăng ký cấp Giấy Chứng nhận Đầu tư ra nước ngoài sẽ được thực hiện với các bước như sau:

– Soạn hồ sơ thẩm tra cấp Giấy Chứng nhận Đầu tư trong lĩnh vực sản xuất hàng tiêu dùng phù hợp với pháp luật và yêu cầu của cơ quan cấp phép và các cơ quan thẩm tra khác để nộp tại Cục Đầu tư Nước ngoài. Thời hạn để hoàn tất việc soạn hồ sơ và chuyển cho Khách hàng xem xét lần đầu là 07 ngày làm việc kể từ ngày Khách hàng cung cấp đầy đủ các thông tin và tài liệu theo yêu cầu cho Nhà Tư Vấn;

– Trong vòng 02 ngày làm việc kể từ khi nhận được bộ Hồ sơ đã hoàn thiện và chúng tôi sẽ nộp hồ sơ tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền

– Trong vòng 20 ngày làm việc kể từ ngày nộp bộ hồ sơ hợp lệ, Chúng tôi sẽ nhận Giấy Chứng nhận Đầu tư ra nước ngoài;

Lưu ý: Để tránh hiểu lầm, SB Law và Khách hàng tại đây xác nhận rằng, tại thời điểm hiện nay, do Luật đầu tư 2014 vừa mới có hiệu lực và Chính phủ Việt Nam chưa có văn bản hướng dẫn chính thức về việc thi hành Luật đầu tư năm 2014. Do vậy, bất kỳ sự trì hoãn hoặc chậm trễ nào trong tiến độ thực hiện công việc xuất phát từ những lý do nằm ngoài tầm kiểm soát của S&B Law bao gồm nhưng không giới hạn ở việc thay đổi quy định của pháp luật, phản hồi ý kiến của cơ quan nhà nước có thẩm quyền để sửa đổi, bổ sung hồ sơ theo yêu cầu, khách hàng thay đổi yêu cầu tư vấn v.v. sẽ không được tính vào thời hạn thực hiện dịch vụ.

1.2. THÀNH LẬP CÔNG TY TẠI HÀN QUỐC

Để thành lập công ty tại Hàn Quốc có người đại diện theo pháp luật mang quốc tịch Hàn Quốc, Khách hàng cần chuẩn bị các giấy tờ sau đây:

– Người đại diện theo pháp luật cần phải cung cấp (i) Mẫu dấu; (ii) Đăng ký mẫu dấu và (iii) Đăng ký cư trú;

– Khách hàng (cá nhân): Bản sao hợp pháp hóa lãnh sự Hộ chiếu (03 bản); Bản sao hợp pháp hóa lãnh sự Hộ khẩu thường trú (02 bản); Giấy ủy quyền;

– Hợp đồng thuê trụ sở (do Người đại diện theo pháp luật ký)

Trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ nêu trên, chúng tôi sẽ hoàn tất thủ tục thành lập công ty tại Hàn Quốc.

2. PHẠM VI CÔNG VIỆC

Phạm vi dịch vụ của chúng tôi liên quan đến việc thành lập công ty tại Hàn Quốc bao gồm:

1. Chuẩn bị các tài liệu trong hồ sơ đơn :

– Thông báo cho Khách hàng về các tài liệu cần thiết;

– Dự thảo các tài liệu trong hồ sơ xin cấp phép bao gồm đơn, giấy ủy quyền bằng tiếng Anh;

– Trao đổi với Khách hàng trong việc soạn thảo các tài liệu;

– Điều chỉnh hồ sơ dựa trên ý kiến của Khách hàng;

– Tiếp thu ý kiến của các cơ quan có thẩm quyền;

– Hoàn thiện hồ sơ trên cơ sở nhận xét của cơ quan có thẩm quyền;

– Dịch các tài liệu sang tiếng việt để ký.

2. Thủ tục cấp phép:

– Nộp hồ sơ lên cơ quan có thẩm quyền cấp phép;

– Theo dõi hồ sơ trong quá trình nhận sự chấp thuận từ cơ quan có thẩm quyền;

– Cập nhật cho Khách hàng về tiến trình cũng như những yêu cầu thêm, nếu có và

– Hỗ trợ Khách hàng trong việc nhận giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài tại Việt Nam và giấy phép thành lập công ty tại Hàn Quốc.

3. PHÍ DỊCH VỤ

3.1. Phí cho những dịch vụ của SB Law như được đề cập ở mục 2 nêu trên là:

– Chi phí cho việc đăng ký đầu tư ra nước ngoài là 80,000,000VNĐ (Tám mươi triệu Việt Nam Đồng);

– Chi phí cho việc thành lập công ty tại Hàn Quốc là 90,000,000VNĐ (Chín mươi triệu Việt Nam Đồng)

– Phí dịch vụ trên không bao gồm các chi phí phát sinh trên danh nghĩa Khách hàng bao gồm 10% VAT, phí dịch vụ ngân hàng để nhận và chuyển tiền, phí dịch thuật tài liệu từ tiếng Anh sang tiếng Hàn Quốc (20USD/100 từ tiếng Anh); chi phí hợp pháp hóa lãnh sự tài liệu và lệ phí thuế tại Hàn Quốc (1,530,000Won). Phí dịch vụ sẽ được thanh toán cho SB Law như sau:

– Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày ký kết hợp đồng dịch vụ tư vấn pháp luật, Khách hàng sẽ thanh toán tạm ứng 30% phí dịch vụ cho SB Law;

– Khách hàng sẽ thanh toán 30% phí dịch vụ trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nộp hồ sơ lên cơ quan có thẩm quyền;

– Khách hàng sẽ thanh toán phần phí còn lại và các chi phí phát sinh nhân danh Khách hàng trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được Giấy phép thành lập công ty tại Hàn Quốc từ SB Law.

– Khách hàng sẽ ngay lập tức thông báo cho SB Law khi thực hiện thanh toán các khoản tiền được ghi nhận trong các Yêu cầu thanh toán của SB Law. SB Law sẽ chỉ triển khai dịch vụ khi nhận được khoản thanh toán cho các Yêu cầu thanh toán tương ứng. Đồng thời, SB Law bảo lưu quyền chấm dứt dịch vụ nếu việc thanh toán không được thực hiện trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày xuất Yêu cầu thanh toán. Ngoài ra, trong trường hợp thanh toán không đúng hạn, SB Law bảo lưu quyền chấm dứt hợp đồng và hoặc tính lãi trả chậm 0,5% một tháng cho đến khi nhận được khoản thanh toán trên thực tế.

– Trong trường hợp Hợp đồng tư vấn pháp luật bị chấm dứt trước thời hạn, SB Law sẽ được thanh toán phí dịch vụ tương ứng với phần trăm công việc đã được hoàn thành tới thời điểm chấm dứt.

Giới thiệu sblaw

Tin nổi bật

CÁC ƯU ĐÃI VỀ ĐẦU TƯ THEO PHÁP LUẬT VIỆT NAM

Câu hỏi: Các ưu đãi dành cho các nhà đầu tư theo pháp luật Việt Nam …

Chat Zalo: 0904340664