Untitled 2

Những đối tượng được giảm tiền sử dụng đất khi chuyển mục đích sử dụng đất

Câu hỏi: Tôi ở Quảng Ninh. Bố tôi đang làm thủ tục miễn giảm tiền sử dụng đất khi chuyển mục đích sử dụng đất (đối tượng con liệt sĩ). Nhưng khi làm thủ tục thì ngành thuế kêu kê toàn bộ diện tích đất ở trên địa bàn tỉnh. Trường hợp của bố tôi có một miếng đất khác ở trước năm 1993 nên đã hợp thức 300m2 đất ở rồi, còn các chế độ miễn giảm chưa được hưởng. Ngành thuế nói bố tôi đã đủ hạn mức đất ở nay chuyển thêm thì phải đóng 100%. Như vậy bố tôi không được miển giảm tiền có phù hợp không?

Luật sư tư vấn:

Công ty Luật TNHH SB LAW cảm ơn bạn đã quan tâm đến dịch vụ tư vấn pháp luật của chúng tôi. Liên quan đến thắc mắc của bạn, chúng tôi xin tư vấn như sau:

Theo quy định tại Điều 12 Nghị định 45/2014/NĐ-CP, việc giảm tiền sử dụng đất thực hiện như sau:

– Giảm 50% tiền sử dụng đất trong hạn mức đất ở đối với hộ gia đình là đồng bào dân tộc thiểu số, hộ nghèo tại các địa bàn không thuộc phạm vi quy định tại Khoản 2 Điều 11 Nghị định 45/2014/NĐ-CP khi được cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định giao đất; công nhận (cấp Giấy chứng nhận) quyền sử dụng đất lần đầu đối với đất đang sử dụng hoặc khi được chuyển mục đích sử dụng từ đất không phải là đất ở sang đất ở. Việc xác định hộ nghèo theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ; việc xác định hộ gia đình hoặc cá nhân là đồng bào dân tộc thiểu số theo quy định của Chính phủ.

– Giảm tiền sử dụng đất đối với đất ở trong hạn mức giao đất ở (bao gồm giao đất, chuyển mục đích sử dụng đất, cấp Giấy chứng nhận cho người đang sử dụng đất) đối với người có công với cách mạng mà thuộc diện được giảm tiền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về người có công.

– Thủ tướng Chính phủ quyết định việc giảm tiền sử dụng đất đối với các trường hợp khác do Bộ trưởng Bộ Tài chính trình trên cơ sở đề xuất của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

– Việc giảm tiền sử dụng đất đối với người có công với Cách mạng theo quy định tại Khoản 2 Điều 12 Nghị định số 45/2014/NĐ-CP chỉ được thực hiện khi có quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về việc cho phép giảm tiền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về người có công (Ủy ban nhân dân cấp tỉnh hoặc cơ quan được ủy quyền hay phân cấp).

Theo quy định trên, giảm tiền sử dụng đất đối với đất ở trong hạn mức giao đất ở (bao gồm giao đất, chuyển mục đích sử dụng đất, cấp Giấy chứng nhận cho người đang sử dụng đất) đối với người có công với cách mạng mà thuộc diện được giảm tiền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về người có công.

Theo như bạn trình bày, bố bạn là con của liệt sĩ – thân nhân liệt sĩ không phải người có công với cách mạng theo quy định tại Khoản 1 Điều 2 Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng 2005 sửa đổi, bổ sung 2012. Do đó, trường hợp này bố bạn sẽ không được giảm tiền sử dụng đất khi chuyển mục đích sử dụng đất.

Nay bố bạn tham khảo quy định tại địa phương để xác định có quy định cụ thể về việc giảm tiền sử dụng đất khi chuyển mục đích sử dụng đất hay không? Nếu có quy định cụ thể thì áp dụng theo quy định của địa phương bạn.

Giới thiệu sblaw

Tin nổi bật

Xây nhà trên đất vườn có bị phạt không?

Câu hỏi: Bố mẹ tôi được thừa kế của ông bà nội 1 mảnh đất …

Chat Zalo: 0904340664