Những hàng hóa nào sẽ bị cấm kinh doanh tạm nhập, tái xuất?

0
75

Câu hỏi: Bên công ty mình đang dự định tạm nhập, tái xuất nhiều loại hàng hóa. Cho mình hỏi: Theo quy định của pháp luật, những hàng hóa nào sẽ bị cấm kinh doanh tạm nhập, tái xuất?

Luật sư tư vấn:

Công ty Luật TNHH SB LAW cảm ơn bạn đã quan tâm đến dịch vụ tư vấn pháp luật của chúng tôi. Liên quan đến thắc mắc của bạn, chúng tôi xin tư vấn như sau:

Điều 40 Luật quản lý ngoại thương năm 2017 có quy định:

Cấm kinh doanh tạm nhập, tái xuất, chuyển khẩu đối với hàng hóa thuộc các trường hợp sau đây:

– Hàng hóa là chất thải nguy hại, phế liệu, phế thải;

– Hàng hóa thuộc diện cấm kinh doanh tạm nhập, tái xuất, chuyển khẩu theo điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên;

– Hàng hóa là hàng tiêu dùng đã qua sử dụng có nguy cơ gian lận thương mại;

– Hàng hóa có nguy cơ cao gây ô nhiễm môi trường, dịch bệnh, ảnh hưởng đến sức khỏe, tính mạng con người.

Như vậy, nếu hàng hóa bên công ty bạn dự định tạm nhập nằm trong những trường hợp trên thì hàng hóa đó sẽ bị cấm bạn nhé.