Untitled 2

Phạm vi hoạt động kinh doanh bất động sản của tổ chức, cá nhân trong nước

Tổ chức, cá nhân trong nước được kinh doanh bất động sản trong phạm vi sau đây:

a)      Đầu tư tạo lập nhà, công trình xây dựng để bán, cho thuê, cho thuê mua;

b)      Mua nhà, công trình xây dựng để bán, cho thuê, cho thuê mua;

c)      Thuê nhà, công trình xây dựng để cho thuê lại;

d)      Đầu tư cải tạo đất và đầu tư các công trình hạ tầng trên đất thuê để cho thuê đất đã có hạ tầng;

đ)     Nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất, đầu tư công trình hạ tầng để chuyển nhượng, cho thuê; thuê quyền sử dụng đất đã có hạ tầng để cho thuê lại.

Tổ chức, cá nhân trong nước được kinh doanh dịch vụ bất động sản trong phạm vi sau đây:

a)      Dịch vụ môi giới bất động sản;

b)      Dịch vụ định giá bất động sản;

c)      Dịch vụ sàn giao dịch bất động sản;

d)     Dịch vụ tư vấn bất động sản;

đ)      Dịch vụ đấu giá bất động sản;

e)      Dịch vụ quảng cáo bất động sản;

f)       Dịch vụ quản lý bất động sản.

Giới thiệu sblaw

Tin nổi bật

Bán nhà

Cán bộ, công chức có được tham gia vào hoạt động kinh doanh bất động sản không?

Câu hỏi: Tôi là cán bộ nhà nước và hiện tại tôi đang có một …

Chat Zalo: 0904340664