Untitled 2

Pháp luật về hội chợ, triển lãm thương mại

Hội chợ triển lãm là nơi trưng bày và giới thiệu những sản phẩm mới. Mỗi doanh nghiệp sản xuất sản phẩm khi đưa ra thị trường sản phẩm mới sẽ tổ chức hội nghị triển lãm nhằm quảng bá và giới thiệu về sản phẩm đó. Nhưng muốn tổ chức hội chợ, triển lãm cần phải có giấy phép tổ chức, đăng ký tổ chức,… Vì vậy không phải Công ty nào cũng tự lo hết những thủ tục đó, mà thông qua dịch vụ hội trợ, triển lãm thương mại của những Công ty chuyên kinh doanh mảng dịch vụ này.

Việc kinh doanh dịch vụ hội chợ, triển lãm thương mại được pháp luật quy định như sau:

Hội chợ, triển lãm thương mại:

Hội chợ, triển lãm thương mại là hoạt động xúc tiến thương mại được thực hiện tập trung trong một thời gian và tại một địa điểm nhất định để thương nhân trưng bày, giới thiệu hàng hoá, dịch vụ nhằm mục đích thúc đẩy, tìm kiếm cơ hội giao kết hợp đồng mua bán hàng hoá, hợp đồng dịch vụ.

Kinh doanh dịch vụ hội chợ, triển lãm thương mại:

  • Kinh doanh dịch vụ hội chợ, triển lãm thương mại là hoạt động thương mại, theo đó thương nhân kinh doanh dịch vụ này cung ứng dịch vụ tổ chức hoặc tham gia hội chợ, triển lãm thương mại cho thương nhân khác để nhận thù lao dịch vụ tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại.
  • Hợp đồng dịch vụ tổ chức, tham gia hội chợ, triển lãm thương mại phải được lập thành văn bản hoặc bằng hình thức khác có giá trị pháp lý tương đương.

Giới thiệu sblaw

Tin nổi bật

Điều kiện kinh doanh dịch vụ logistic đối với nhà đầu tư nước ngoài

Câu hỏi: Tôi là người Hàn Quốc, hiện muốn đầu tư kinh doanh dịch vụ …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Chat Zalo: 0904340664