Untitled 2

Phạt vi phạm và bồi thường thiệt hại trong hợp đồng.

Phạt vi phạm và bồi thường thiệt hại trong hợp đồng là 2 chế tài của hợp đồng, vấn đề này luật sư Nguyễn Thanh Hà đã trao đổi với phóng viên Thành Phương trong chương trình luật sư doanh nghiệp.

Chúng tôi trân trọng giới thiệu các nội dung mà luật sư Hà sẽ trao đổi.

1, Thưa luật sư,  khi tham gia ký kết hợp đồng mà một trong các bên vi phạm hợp đồng sẽ phải chịu trách nhiệm pháp lý như thế nào ?

2, Một trong những trách nhiệm pháp lý đó là trách nhiệm về tài sản, hầu hết trong các hợp đồng kinh doanh đề có điều khoản phạt và bồi thường hợp đồng, theo quy định của pháp luật thì mức phạt vi phạm và bồi thường hợp đồng được xác định như thế nào?

Mời quý vị xem nội dung của Video:

 

Giới thiệu sblaw

Tin nổi bật

Chữ ký điện tử

Thời điểm và địa điểm nhận thông điệp dữ liệu

Câu hỏi: Công ty tôi và công ty đối tác thực hiện giao dịch thông …

Chat Zalo: 0904340664