Untitled 2
Phí đăng ký nhãn hiệu

Phí đăng ký nhãn hiệu

Phí đăng ký nhãn hiệu gồm lệ phí quốc gia về sở hữu công nghiệp và phí dịch vụ của từng đơn vị đại diện sở hữu công nghiệp nếu khách hàng nộp đơn qua đơn vị đại diện sở hữu công nghiệp.

 

Các loại phí mà người nộp đơn phải nộp gồm:

 

Lệ phí nộp đơn (cho mỗi nhóm có đến 6 sản phẩm, dịch vụ)

+Nếu nộp đơn trên 6 sản phẩm, dịch vụ trong 1 nhóm, nộp thêm cho mỗi sản phẩm, dịch vụ từ thứ 7 trở đi

Lệ phí thẩm định nội dung đơn (cho mỗi nhóm có đến 6 sản phẩm, dịch vụ)

+ Nếu đơn có trên 6 sản phẩm, dịch vụ trong 1 nhóm, nộp thêm cho mỗi sản phẩm, dịch vụ từ thư 7 trở đi

Lệ phí đăng bạ Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu
Lệ phí cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu
Lệ phí bổ sung cho mỗi nhóm, từ nhóm thứ 2
Lệ phí công bố Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu
Lệ phí gia hạn hiệu lực Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu (cho mỗi nhóm sản phẩm, dịch vụ)
Lệ phí bổ sung cho nhóm thứ 2

Giới thiệu sblaw

Tin nổi bật

Cơ hội phát triển mới cho sản phẩm gà Thanh Chương

Sản phẩm gà Thanh Chương (Nghệ An) vừa được Cục Sở hữu trí tuệ, Bộ …

Chat Zalo: 0904340664