Untitled 2
thành lập công ty tnhh 1 thành viên

Phiếu đề nghị cung cấp thông tin thành lập công ty TNHH 1 thành viên

PHIẾU ĐỀ NGHỊ CUNG CẤP THÔNG TIN THÀNH LẬP CÔNG TY TNHH 1 THÀNH VIÊN

Hà Nội, ngày ____  tháng ____  năm 20___

Kính gửi:         Ông/Bà___

SĐT: _________

Email: __________

Xin chân thành cảm ơn Quý khách hàng đã sử dụng dịch vụ tư vấn của chúng tôi. Để triển khai nhanh chóng các thủ tục thành lập Doanh nghiệp, đề nghị Quý khách hàng cung cấp cho chúng tôi các thông tin sau đây:

TỜ KHAI THÔNG TIN ĐĂNG KÝ KINH DOANH

 

1.  Tên công ty:
Tên Tiếng Việt: ………………………………………………………………………………….
Tên Tiếng Anh: ………………………………………………………………………………….
Tên Viết tắt: ………………………………………………………………………………….
2.  Trụ sở chính: (ghi rõ số nhà, đường, phố, phường, quận, thành phố):
…………………………………………………………………………………………………………………….
Điện thoại:………………………………   Fax: ……………………………………………………….
Mail………………………………………   Website:………………..……………………………..
3.    Ngành nghề đăng ký kinh doanh:
………………………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………….

4.      Vốn điều lệ:……..……………….(Bằng chữ:…………………………………………………..)
5.      Họ và tên người đại diện theo pháp luật: ………………………………………………….…….
Ngày sinh:…………………………Dân tộc:…………………… Quốc tịch:………………………

CMTND số: ……………………… cấp ngày: …………………. nơi cấp …………………………….

hoặc Hộ chiếu số: ……………………cấp ngày: ………….……. nơi cấp …………………………

Nơi đăng ký HKTT (ghi rõ số nhà, đường, phố, phường, quận, thành phố):…………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

Chỗ ở hiện tại (ghi rõ số nhà, đường, phố, phường, quận, thành phố):………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………….

 

 

 

Chức danh:

Giám đốc

 

 

 

Tổng Giám đốc  

 

 

Chủ tịch Hội đồng thành viên/Chủ tịch công ty  

 

Tổng Giám đốc kiêm Chủ tịch Hội hội đồng thành viên/chủ tịch công ty  

 

 

6.       Họ và tên Giám đốc (Tổng giám đốc) nếu Giám đốc, Tổng giám đốc không phải là người đại diện theo pháp luật của công ty):………………………………………………………………..
7.      Họ và tên chủ sở hữu:
(Nếu chủ sở hữu là cá nhân)

Ngày sinh: …………………. Dân tộc: …………………. Quốc tịch: ……………………..

CMTND số: ……………………… cấp ngày: …………………. nơi cấp ………………….
hoặc Hộ chiếu số: ……………………cấp ngày: ………….……. nơi cấp ………………..
Nơi đăng ký HKTT (ghi rõ số nhà, đường, phố, phường, quận, thành phố):
………………………………………………………………………………………………………………………………….
Chỗ ở hiện tại (ghi rõ số nhà, đường, phố, phường, quận, thành phố):
………………………………………………………………………………………………………………………………..
(Nếu chủ sở hữu là tổ chức)

Tên pháp nhân/tổ chức: …………………………………………………………………….

Mã số doanh nghiệp/ Số Quyết định thành lập: ……………………………………………

Trụ sở doanh nghiệp/tổ chức: ……………………………………………………………..

Người đại diện quản lý vốn góp 1:

Ngày sinh: …………………. Dân tộc: …………………. Quốc tịch: ……………………..
CMTND số: ……………………… cấp ngày: …………………. nơi cấp ………………….
hoặc Hộ chiếu số: ……………………cấp ngày: ………….……. nơi cấp ………………..
Nơi đăng ký HKTT (ghi rõ số nhà, đường, phố, phường, quận, thành phố):
………………………………………………………………………………………………………………………………….
Chỗ ở hiện tại (ghi rõ số nhà, đường, phố, phường, quận, thành phố):
………………………………………………………………………………………………………………………………..

Số vốn đại diện quản lý:……………………………………………………………………..

Người đại diện quản lý vốn góp 2:

Ngày sinh: …………………. Dân tộc: …………………. Quốc tịch: ……………………..

CMTND số: ……………………… cấp ngày: …………………. nơi cấp ………………….

hoặc Hộ chiếu số: ……………………cấp ngày: ………….……. nơi cấp ………………..

Nơi đăng ký HKTT (ghi rõ số nhà, đường, phố, phường, quận, thành phố):……………………
………………………………………………………………………………………………………………………………….

Chỗ ở hiện tại (ghi rõ số nhà, đường, phố, phường, quận, thành phố):

……………………………………………………………………………………………………………

Số vốn đại diện quản lý:……………………………………………………………………..

Trân trọng cảm ơn!

 

Giới thiệu sblaw

Tin nổi bật

Trường hợp nào bị coi là xung đột lợi ích?

Câu hỏi: Tôi là trưởng ban dự án của một doanh nghiệp nhà nước. Hiện …

Chat Zalo: 0904340664