Untitled 2

Photo: SBLAW tư vấn cho nhà đầu tư Malaysia về dịch vụ viễn thông tại Việt Nam

Tại văn phòng SBLAW Hà Nội, luật sư Nguyễn Thanh Hà và luật sư Trần Trung Kiên đã tư vấn cho nhà đầu tư tới từ Malaysia về các vấn đề luật viễn thông cho nhà đầu tư nước ngoài.

Các luật sư đã đưa ra các ý kiến pháp lý về việc thành lập công ty viễn thông tại Việt Nam, các cam kết của Việt Nam trong WTO về các lĩnh vực này.

Vấn đề thuế phát sinh từ hoạt động hợp tác kinh doanh giữa đối tác Việt Nam và nước ngoài, nhà đầu tư đánh giá rất cao các tư vấn của SBLAW.

SBLAW bằng các hoạt động của mình đang góp phần vào việc thu hút dòng vốn FDI vào nền kinh tế Việt Nam.

 

Giới thiệu sblaw

Tin nổi bật

Việt Nam đã có Luật An toàn thông tin mạng, vì sao Quốc hội lại ra thêm Luật An ninh mạng - internet

Việt Nam đã có Luật An toàn thông tin mạng, vì sao Quốc hội lại ra thêm Luật An ninh mạng?

Câu hỏi: Tôi là Hiếu. Qúy công ty cho tôi hỏi: Việt Nam đã có …

Chat Zalo: 0904340664