Untitled 2
dịch vụ đăng ký sở hữu trí tuệ

Q&A: Đăng ký sở hữu trí tuệ

Q: Công ty chúng tôi muốn đăng ký Nhãn hiệu, logo của cuộc thi trên website đồng thời muốn đăng ký bảo hộ bản quyền các hình ảnh, nội dung, hình thức đối tượng của website trên.

SBLAW vui lòng gửi cho chúng tôi bản báo giá và thời gian để được cấp nhãn hiệu?

A: Đầu tiên, chúng tôi trân trọng cám ơn sự quan tâm của Quý Công ty đối với các dịch vụ sở hữu trí tuệ của SBLAW.

Liên quan đến việc đăng ký bảo hộ nhãn hiệu tại Cục Sở hữu Trí tuệ Việt Nam và đăng ký giao diện website tại Cục Bản quyền tác giả Việt Nam, chúng tôi xin được tư vấn sơ bộ thủ tục đăng ký cũng như chi phí cho công việc này, như sau:

I. ĐĂNG KÝ NHÃN HIỆU

1.     Công việc & Chi phí đăng ký bảo hộ nhãn hiệu

1.1.         Công việc thực hiện:

Trong trường hợp SBLAW được Quý Công ty ủy quyền là đại diện sở hữu trí tuệ của Quý Công ty tại Cục Sở hữu trí tuệ (“Cục SHTT”), công việc của chúng tôi sẽ bao gồm:-

–         Tư vấn về mọi vấn đề liên quan đến việc nộp đơn đăng ký nhãn hiệu;

–         Chuẩn bị Đơn, ký đơn (với tư cách là đại diện được uỷ quyền của Quý Công ty) và đi nộp Đơn tại Cục SHTT;

–         Thông báo về việc nộp đơn với Quý Công ty ngay sau khi nộp đơn;

–         Nhận tất cả các Thông báo từ Cục SHTT liên quan đến đơn và thông báo đến Quý Công ty;

–         Xử lý tất cả các thiếu sót liên quan đến Đơn (nếu có yêu cầu từ Cục SHTT);

–         Tư vấn các giải pháp để vượt qua từ chối của Cục SHTT (nếu Đơn bị từ chối bảo hộ);

–         Theo dõi tiến trình của Đơn và thường xuyên cập nhật tình trạng cho Quý Công ty cho đến khi có kết luận cuối cùng của Cục SHTT về việc bảo hộ nhãn hiệu;

–         Tư vấn về việc sử dụng nhãn hiệu sau khi cấp bằng (nếu có Giấy chứng nhận)

1.2.         Chi phí thực hiện công việc:

Theo qui định, Đơn nhãn hiệu phải đăng ký kèm theo danh mục sản phẩm/dịch vụ được phân nhóm theo Bảng phân loại Ni-Xơ phiên bản 10.

Phí đăng ký nhãn hiệu sẽ được tính dựa trên số nhómsố sản phẩm trong mỗi nhóm được chỉ định trong Đơn. Theo đó, chúng tôi xin được báo giá chi phí đăng ký cho 01 nhãn hiệu cho “dịch vụ giáo dục, đào tạo, giải trí”, trong trường hợp đơn suôn sẻ, sẽ được tính cụ thể như sau:

 

Chi tiết

Phí nhà nước

(VNĐ)

Phí dịch vụ

(VNĐ)

1. Phí tra cứu khả năng đăng ký của nhãn hiệu trước khi nộp đơn (cho 01 nhãn hiệu cho 01 nhóm SP/DV2. Phí đăng ký nhãn hiệu cho 01 nhãn hiệu có đến 6 sản phẩm/dịch vụ trong 01 nhóm (đã bao gồm cả phí nộp đơn, công bố, cấp bằng)
– cho mỗi nhóm SP/DV phát sinh trong đơn (đã bao gồm cả phí nộp đơn, công bố, cấp bằng)

– cho mỗi dịch vụ từ dịch vụ thứ 6 trở đi (nếu có)

 

 

 

 

1.020.000

 

 

 

640.000

 

 

114.000

600.000

 

 

 

1.980.000

 

 

 

1.360.000

 

 

150.000

Cộng (số bôi đậm):

Bằng chữ:

3.600.000

Ba triệu sáu trăm nghìn đồng

Ghi chú:

Khoản phí nêu trên đã bao gồm lệ phí nhà nước và phí dịch vụ,  không bao gồm (1) 5% VAT, (2) các loại phí phát sinh nếu đơn bị từ chối (do trùng/tương tự với nhãn hiệu của người khác đã đăng ký trước…..), cần phải phúc đáp/khiếu nại lên Cục Sở hữu Trí tuệ và (3) phí thúc đẩy xét nghiệm nhanh (nếu có). Khoản phí phát sinh này sẽ được thoả thuận theo từng trường hợp cụ thể trước khi tiến hành công việc.

Nếu Quý Công ty có nhu cầu nhận Kết quả thẩm định nội dung 12 tháng tính từ ngày nộp đơn, chi phí sẽ phát sinh thêm là 15.000.000VND

2.       Thủ tục và thời gian đăng ký nhãn hiệu

Theo quy định của pháp luật, thời gian đăng ký một nhãn hiệu kể từ khi nộp đơn đến khi được cấp văn bằng bảo hộ là 14-16 tháng. Tuy nhiên, trên thực tế thời hạn này có thể nhanh hơn hoặc chậm hơn tuỳ  thuộc vào số lượng đơn nộp vào Cục tại thời điểm xét nghiệm. Theo qui định, qui trình thẩm định đơn nhãn hiệu trải qua các giai đoạn sau (i) thẩm định hình thức (1-2 tháng), (ii) công bố Đơn trên Công báo (2 tháng); (iii) thẩm định nội dung (9-12 tháng); và (iii) cấp và công bố Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu (1-2 tháng).

3. Các tài liệu cần thiết để nộp đơn

Để nộp đơn đăng ký bảo hộ nhãn hiệu, Quý Công ty chỉ cần cung cấp cho chúng tôi các thông tin/tài liệu sau đây:

 1. Tên và địa chỉ của chủ sở hữu nhãn hiệu (nếu đăng ký dưới tên Công ty thì tên/địa chỉ của Công ty phải trùng khớp với Giấy đăng ký kinh doanh);
 2. Giấy ủy quyền (sẽ cung cấp mẫu sau), có ký tên Người đại diện và đóng dấu Công ty;
  1. Mẫu nhãn hiệu xin đăng ký (bản mềm) (nếu là nhãn hiệu màu sắc hoặc chứa logo);
  2. Danh mục sản phẩm cụ thể xin đăng ký bảo hộ theo nhãn hiệu.

II. ĐĂNG KÝ BẢN QUYỀN TÁC GIẢ

1.  Công việc thực hiện

SBLAW có chức năng và sẵn sàng cung cấp cho Quý Công ty dịch vụ đăng ký 01 giao diện website của Quý Công ty tại Cục Bản Quyền Tác Giả, bao gồm các công việc sau đây:

– Soạn thảo bộ hồ sơ phục vụ cho việc đăng ký bản quyền tác giả.

– Nộp và theo dõi hồ sơ đăng ký tại Cục Bản quyền tác giả.

– Thay mặt Quý Công ty tiến hành mọi thủ tục pháp lý cần thiết tại cơ quan chức năng cho đến khi Quý Công ty được cấp Giấy chứng nhận đăng ký bản quyền tác giả.

Thời hạn để Quý Công ty được cấp Giấy chứng nhận đăng ký bản quyền tác giả là từ 15 đến 20 ngày làm việc kể từ ngày SBLAW nộp hồ sơ hợp lệ.

2.  Chi  phí thực hiện công việc:

Phí đăng ký và cấp giấy chứng nhận đăng ký bản quyền tác giả được tính cụ thể như sau:

Công việc thực hiện

Phí (VND)

Phí nhà nước

Phí dịch vụ

– Phí đăng ký và cấp giấy chứng nhận đăng ký cho 01 giao diện website

610.000

2.390.000

Tổng:

3.000.000

Ghi chú:

Khoản phí nêu trên đã bao gồm lệ phí nhà nước và phí dịch vụ, không bao gồm 5% VAT.

3.  Các tài liệu cần thiết để nộp đơn:

Quý công ty vui lòng chuẩn bị và cung cấp cho SBLAW các tài liệu sau đây để chúng tôi lập thành bộ hồ sơ đăng ký bản quyền tác giả:

 1. Giấy Ủy quyền (theo mẫu của SBLAW soạn thảo).
 2. Giấy cam đoan của tác giả (theo mẫu của SBLAW soạn thảo).
 3. 02 bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của chủ sở hữu tác phẩm (trong trường hợp Chủ sở hữu là Công ty)
 4. Quyết định giao nhiệm vụ (trong trường hợp Chủ sở hữu là Công ty)
 5. 02 bản sao chứng minh nhân dân của tác giả.
 6. 02 đĩa ghi bộ ảnh chụp giao diện website;
 7.   02 bộ ảnh chụp giao diện website chỉ chứa những nội dung cố định

Nếu cần thêm bất kỳ thông tin gì, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được giải đáp. Mong sớm nhận hồi âm của Quý Công ty về vấn đề trên.

Giới thiệu sblaw

Tin nổi bật

Việt Nam – Nhật Bản: Chia sẻ kinh nghiệm thương mại hóa sáng chế, công nghệ

Ngày 03/10/2017, tại Hà Nội, Cục Sở hữu trí tuệ (SHTT) phối hợp với Cơ …

Chat Zalo: 0904340664