Untitled 2
tư vấn đăng ký nhãn hiệu

Q&A: Tư vấn về chấm dứt hiệu lực Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu

Q: Chúng tôi là một Ngân hàng thương mại và tiến hành mua bán và sáp nhập một công ty tài chính và đổi tên công ty.

Công ty tài chính bị mua lại hiện đang là chủ sở hữu đối với một nhãn hiệu tại Việt Nam và chúng tôi mong muốn hủy bỏ/chấm dứt hiệu lực Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu này.

Mong công ty luật tư vấn trình tự và thủ tục, phí luật sư.

A: Sau khi xem xét yêu cầu của Quý công ty, chúng tôi có ý kiến tư vấn như sau:

1.Các biện pháp chấm dứt hiệu lực Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu

Theo quy định của Luật sở hữu trí tuệ Việt Nam, Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu thông thường sẽ bị chấm dứt hiệu lực trong các trường hợp sau đây:

a.  Chủ văn bằng bảo hộ không nộp lệ phí duy trì hiệu lực hoặc gia hạn hiệu lực theo quy định;

b.  Chủ văn bằng bảo hộ tuyên bố từ bỏ quyền sở hữu công nghiệp;

c.  Chủ văn bằng bảo hộ không còn tồn tại hoặc chủ Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu không còn hoạt động kinh doanh mà không có người kế thừa hợp pháp;

d.  Nhãn hiệu không được chủ sở hữu hoặc người được chủ sở hữu cho phép sử dụng trong thời hạn năm năm liên tục trước ngày có yêu cầu chấm dứt hiệu lực mà không có lý do chính đáng, trừ trường hợp việc sử dụng được bắt đầu hoặc bắt đầu lại trước ít nhất ba tháng tính đến ngày có yêu cầu chấm dứt hiệu lực

(Điều 95 của Luật sở hữu trí tuệ)

Trong số các trường hợp trên, Quý công ty có thể thực hiện các biện pháp a, b và d, đối với trường hợp (c) vì Quý công ty là người thừa kế hợp pháp của Công ty Tài chính nên Quý công ty không thể áp dụng trường hợp này.

Đối với các trường hợp (a), (b) và (d), chúng tôi lưu ý với Quý công ty như sau:

–         Đối với trường hợp (a), Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu sẽ tự động chấm dứt hiệu lực kể từ ngày từ tháng 1/2017 khi Quý công ty không nộp đơn đề nghị gia hạn hiệu lực Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu;

–         Đối với trường hợp (b), quý công ty phải làm thủ tục sửa đổi thông tin về chủ sở hữu nhãn hiệu và có tuyên bố từ bỏ quyền đối với nhãn hiệu này sau khi được Cục sở hữu trí tuệ ghi nhận thông tin về chủ sở hữu nhãn hiệu mới.

–         Đối với trường hợp (d), chỉ có thể thực hiện được trên cơ sở yêu cầu của một bên thứ ba sau khi kết thúc thời hạn 05 năm tính từ thời điểm nhãn hiệu này không còn được sử dụng trên thực tế. Trong trường hợp này, thời điểm để bắt đầu tính thời hạn là thời điểm mà Quý công ty làm thủ tục sửa đổi tên doanh nghiệp sau khi mua lại Công ty tài chính.

2. Các công việc cần thực hiện

Như trên chúng tôi đã trình bày, trong 3 trường hợp đã nêu, Quý công ty có thể chủ động thực hiện việc tuyên bố từ bỏ quyền đối với nhãn hiệu theo Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu.

Tuy nhiên, để có thể thực hiện được công việc này, Quý công ty cần phải thực hiện công việc theo các bước sau đây:

–         Thực hiện ghi nhận việc sửa đổi thông tin về chủ sở hữu nhãn hiệu (sửa đổi Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu trong trường hợp chỉ thay đổi tên doanh nghiệp hoặc Ghi nhận việc chuyển nhượng Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu trong trường hợp hai bên ký kết hợp động chuyển nhượng Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu đã nêu);

–         Ra tuyên bố từ bỏ quyền đối với Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu.

Đối với việc thực hiện biện pháp theo trường hợp (d), chúng tôi sẽ gửi đến Quý công ty ý kiến tư vấn trong trường hợp Quý công ty xác nhận lại về thời hạn không sử dụng liên tục nhãn hiệu sau khi Quý công ty hoàn tất thủ tục mua bán Công ty tài chính.

3. Chi phí dự tính thực hiện công việc

Chi phí của chúng tôi cho việc thực hiện các bước trên như sau:

STT

Công việc

Lệ phí

(VND)

Phí dịch vụ

(VND)

1

Ghi nhận thay đổi thông tin chủ sở hữu Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu

360.000

6.640.000

2

Ghi nhận tuyên bố từ bỏ quyền đối với Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu

5.000.000

Chúng tôi lưu ý rằng các chi phí nêu trên chưa bao gồm 5% VAT và các chi phí thực tế phát sinh khác chẳng hạn như chi phí ăn, ở, đi lại ngoài phạm vi nội thành Hà Nội, chi phí trả lời thông báo của Cục sở hữu trí tuệ (Nếu không phải do lỗi của chúng tôi). Chúng tôi sẽ thông báo cho Quý công ty các khoản chi phí phát sinh thực tế này để Quý công ty quyết định trước khi tiến hành bất cứ công việc nào.

4. Thời hạn dự kiến thực hiện công việc

Thời hạn dự kiến để thực hiện việc sửa đổi thông tin Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu tại Cục sở hữu trí tuệ là 2-3 tháng tính từ ngày nộp hồ sơ. Thời hạn để Cục sở hữu trí tuệ ghi nhận Tuyên bố từ bỏ quyền đối với Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu là 2 tháng tính từ ngay Cục sở hữu trí tuệ nhận được Bản tuyên bố này. Tuy nhiên, trên thực tế thời hạn xử lý có thể kéo dài lâu hơn phụ thuộc vào khối lượng giải quyết công việc của Cục sở hữu trí tuệ.

Chúng tôi hy vọng rằng các thông tin nêu trên sẽ hữu ích cho Quý công ty. Trong trường hợp Quý công ty cần thêm thông tin nào khác, Quý công ty vui lòng liên hệ lại với chúng tôi để được hỗ trợ tốt nhất.

Giới thiệu sblaw

Tin nổi bật

Thông báo về các khóa đào tạo từ xa DL101 “Tổng quan về Sở hữu trí tuệ” của WIPO

Hằng năm, Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới (WIPO) triển khai các khóa …

Chat Zalo: 0904340664