Untitled 2
quan-ly-van-hang-tau

Soạn thảo hợp đồng ủy thác quản lý và vận hành tàu.

Trước hết, chúng tôi xin gửi tới Anh và Quý Công ty lời chào trân trọng nhất. Qua nội dung trao đổi sơ bộ, chúng tôi hiểu rằng Quý Công ty hiện nay đang có nhu cầu soản thảo các hợp đồng liên quan đến việc ủy thác quản lý và vận hành tàu với một đối tác nước ngoài tại Việt Nam, cụ thể là:

Quý Công ty sẽ nhận ủy thác từ đối tác nước ngoài tiến hành quản lý, vận hành tàu và xin các giấy phép, chấp thuận cần thiết từ cơ quan nhà nước có thẩm quyền để vận hành tàu.

Do đó, chúng tôi hân hạnh đệ trình Quý Công ty Bản đề xuất dịch vụ pháp lý cho việc tư vấn và dự thảo Hợp đồng nêu trên cho Quý công ty.

1.Trên cơ sở yêu cầu tư vấn pháp luật của Quý Khách hàng, chúng tôi dự liệu phạm vi cung cấp dịch vụ tư vấn pháp luật như sau:

– Rà soát hợp đồng hợp tác kinh doanh:

– Soạn thảo mẫu hợp đồng bảo đảm tốt nhất quyền và lợi ích của Quý Khách hàng theo quy định pháp luật hiện hành của Việt Nam;

– Trả lời, giải thích các câu hỏi hoặc ý kiến của Khách hàng liên quan đến dự thảo hợp đồng;

– Rà soát, sửa đổi và hoàn thiện dự thảo hợp đồng dựa trên các ý kiến của Khách hàng (không quá 04 lần) để có bản dự thảo hợp đồng hoàn chỉnh, giờ làm việc phát sinh thêm sẽ được tính theo phí luật sư theo giờ;

2. Nội dung dự kiến của Hợp đồng sẽ như sau:

– Quyền và nghĩa vụ của Bên nhận ủy thác quản lý:

– Thay mặt Bên ủy thác thực hiện các công việc sau đây:

– Quản lý, vận hành và bảo đảm cho Tàu hoạt động an toàn, hợp pháp theo quy định của pháp luật Việt Nam;

– Tuyển dụng, quản lý, chỉ đạo người lao động làm việc cho tàu;

– Tiếp nhận, chăm sóc Khách hàng sử dụng tàu;

– Giải quyết các khiếu nại, khiếu kiện của Khách hàng và Bên thứ ba đối với các vấn đề liên quan đến quá trình sử dụng tàu theo kế hoạch đã được phê duyệt của Bên ủy thác quản lý;

– Bảo trì, bảo dưỡng, sửa chữa, khắc phục các hư hỏng, hao mòn trong quá trình vận hành tàu theo kế hoạch đã được Bên ủy thác quản lý phê duyệt;

– Liên hệ với các cơ quan có thẩm quyền liên quan tiến hành các thủ tục pháp lý cần thiết để đảm bảo sự vận hành và hoạt động thông thường của tàu;

– Nhận bàn giao Tàu cho Bên nhận ủy thác quản lý tại địa điểm và theo đúng thời hạn đã được hai bên thỏa thuận;

– Định kỳ hoặc đột xuất báo cáo tình hình quản lý, vận hành và sử dụng tàu theo yêu cầu của Bên ủy thác quản lý;

– Nhanh chóng chủ động báo cáo cho Bên ủy thác quản lý các khiếu nại, khiếu kiện của Bên thứ ba bất kỳ và của người lao động phát sinh trong quá trình quản lý, vận hành và sử dụng tàu;

– Hoàn trả lại tàu cho Bên ủy thác quản lý trong trường hợp Hợp đồng hết hiệu lực vì bất kỳ lý do nào;

– Được bồi hoàn các chi phí phát sinh trong quá trình vận hành, quản lý và sử dụng tàu (nếu có);

– Được chỉ định cung cấp dịch vụ du lịch và các dịch vụ liên quan khác trên bờ cho Khách hàng sử dụng tàu.

– Quyền và nghĩa vụ của Bên ủy thác quản lý:

– Bàn giao Tàu cho Bên nhận ủy thác quản lý tại địa điểm và theo đúng thời hạn đã được hai bên thỏa thuận;

– Thanh toán toàn bộ các chi phí liên quan đến quá trình quản lý và vận hành tàu, bao gồm nhưng không giới hạn ở chi phí tiền lương trả cho người lao động làm việc trên tàu, các chi phí nhiên liệu, bảo trì, bảo dưỡng, thay thế, lắp đặt các trang thiết bị trên tàu;

– Bằng chi phí của mình chịu toàn bộ các trách nhiệm pháp lý đối với các khiếu kiện, khiếu nại của bên thứ Ba bất kỳ liên quan đến quá trình quản lý và vận hành tàu;

– Yêu cầu Bên nhận ủy thác quản lý tiến hành báo cáo định kỳ hoặc đột xuất tình hình quản lý và vận hành và sử dụng tàu;

Hợp đồng có hiệu lực trong thời hạn 02 năm kể từ ngày ký. Trừ trường hợp một trong hai Bên có văn bản thông báo không gia hạn trong thời hạn 02 tháng trước ngày hết hiệu lực của Hợp đồng, Hợp đồng sẽ được tự động gia hạn 02 năm tiếp theo.

Giới thiệu sblaw

Tin nổi bật

email

Hợp đồng giao kết qua email có hiệu lực không?

Câu hỏi: Tôi và một đối tác đang muốn giao kết một hợp đồng buôn …

Chat Zalo: 0904340664