Untitled 2

Quốc hội ban hành Luật Thuế xuất, nhập khẩu 2016

Thuế xuất, nhập khẩu là một loại thuế trực thu, được điều chỉnh bởi Luật số 107/2016/QH13 ngày 06/04/2016 và sẽ có hiệu lực vào ngày 01/09/2016. Thuế xuất nhập khẩu đánh từng lần phát sinh vào hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu qua cửa khẩu, biên giới Việt Nam, xuất khẩu từ thị trường trong nước vào khu phi thuế quan, hàng hóa nhập khẩu từ khu phi thuế quan vào thị trường trong nước, xuất khẩu, nhập khẩu tại chỗ và hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu của doanh nghiệp thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối.

So với Luật bị thay thế, Luật 2016 đã (1) tách biệt từng loại thuế như thuế theo tỉ lệ phần trăm, thuế tuyệt đối, thuế hỗn hợp, thuế đối với hàng hóa nhập khẩu áp dụng hạn ngạch thuế quan,…; (2) bổ sung quy định về loại thuế suất tương ứng với hàng hóa từ khu phi thuế quan NK vào thị trường nội địa theo nguyên tắc hàng hóa đáp ứng điều kiện xuất xứ nào thì áp dụng theo mức thuế suất tương ứng với loại xuất xứ đó; (3) không quy định khung thuế xuất thuế XK.

Để tìm hiểu chi tiết Luật Thuế xuất nhập khẩu 2016, Quý khách có thể truy cập theo đường link sau: 107_2016_QH13

Mời quý vị xem thêm tư vấn của luật sư SBLaw về:

Giới thiệu sblaw

Tin nổi bật

quy-dinh-ve-viec-phan-chia-di-san-thua-ke-theo-di-chuc

Thu nhập từ thừa kế có được miễn thuế không?

Câu hỏi: Tôi là Hương, ở Hà Nội. Tháng 7/2019, ông nội tôi mất có …

Chat Zalo: 0904340664