Untitled 2
doanh nghiệp bán hàng đa cấp

Quy định mới về bán hàng đa cấp

Theo Nghị định 42/2014 NĐ-CP của Chính phủ có hiệu lực từ ngày 1/7/2014  thì hoạt động bán hàng đa cấp sẽ dần đi vào khuôn khổ.Doanh nghiệp bán hàng đa cấp cần tuân thủ những quy định mới một cách nghiêm chỉnh hơn.

Những hành vi bị cấm đối với doanh nghiệp bán hàng đa cấp như sau:

Doanh nghiệp bán hàng đa cấp không được yêu cầu người muốn tham gia bán hàng đa cấp phải đặt cọc hoặc một khoản tiền nhất định dưới bất kì hình thức nào để được quyền tham gia mạng lưới bán hàng đa cấp.

Không được yêu cầu người muốn tham gia mạng lưới bán hàng đa cấp phải mua một số lượng hàng hóa dưới bất kì hình thức nào để được quyền tham gia mạng lưới bán hàng đa cấp ,không được kinh doanh theo mô hình kim tự tháp.

Khi trao đổi với khách hàng và người tiêu dùng phải cung cấp thông tin chính xác khách quan trung thực ,không được cung cấp thông tin sai lệch hoặc gây nhầm lẫn về lợi ích của việc tham gia bán hàng đa cấp.Đấy là tính chất,công dụng của hàng hóa, hoạt động của doanh nghiệp bán hàng đa cấp để dụ dỗ . Không được yêu cầu người tham gia bán hàng đa cấp phải tuyển dụng mới được gia hạn hợp đồng tham gia bán hàng đa cấp với một số lượng nhất định người tham gia bán hàng đa cấp để được hưởng hoa hồng tiền thưởng hoặc lợi ích kinh tế khác.

Doanh nghiệp bán hàng đa cấp phải được thành lập tại Việt Nam ,phải đăng ký kinh doanh ngành bán lẻ theo phương thức đa cấp, phải ký quỹ khoản tiền tương đương 5% vốn điều lệ nhưng không thấp hơn 5 tỷ đồng tại một ngân hàng thương mại nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính, phải có vốn pháp định là 10 tỷ đồng.

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy chứng nhận đầu tư bị thu hồi hoặc hết hiệu lực;  Hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp có thông tin gian dối;  Doanh nghiệp bị xử phạt về một số hành vi vi phạm;  Doanh nghiệp không triển khai hoạt động bán hàng đa cấp trong thời hạn 12 tháng liên tục kể từ ngày được cấp Giấy Chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp;  Tạm ngừng hoạt động bán hàng đa cấp quá 12 tháng liên tục…  thì doanh nghiệp bán hàng đa cấp sẽ bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng kí hoạt động.

Trước khi tạm ngừng hoạt động doanh nghiệp có trách nhiệm thông báo bằng văn bản tới Bộ Công Thương,Sở Công Thương nơi doanh nghiệp hoạt động bán hàng đa cấp,người tham gia bán hàng đa cấp và niêm yết công khai tại trụ sở chính.

Nghị định 42/2014NĐ-CP  sẽ thay thế Nghị định 110/2005 NĐ-CP.

Các bạn có thể dowload văn bản chính thức ở đường link nghị định 42/2014 NĐ-CP của chính phủ về hoạt động bán hàng đa cấp

Giới thiệu sblaw

Tin nổi bật

Chủ sở hữu công ty TNHH một thành viên trả nợ thay công ty được không?

Câu hỏi: Nếu chủ sở hữu công ty TNHH 01 thành viên đứng ra nhận …

Chat Zalo: 0904340664