Untitled 2

Quy định của Nhà nước về Thuế môn bài

Thuế môn bài là một loại thuế trực thu, đánh vào các cơ sở kinh doanh thuộc mọi thành phần kinh tế nhằm giúp Nhà nước thực hiện việc kiểm kê, kiểm soát, quản lý các cơ sở kinh doanh, các hoạt động kinh doanh trong nền kinh tế. Thuế môn bài được thu hàng năm, mức thu phân theo bậc, dựa vào số vốn đăng ký hoặc doanh thu của năm kinh doanh kế trước.

Tính đến tháng 07/2016, loại thuế này được điều chỉnh bởi 03 văn bản pháp luật Nghị định 75/2002/NĐ-CP, Thông tư số 96/2002/TT-BTC, Thông tư số 42/2003/TT-BTC, trong đó quy định các tổ chức kinh doanh nộp thuế môn bài theo 4 mức: 3.000.000 đồng, 2.000.000đồng, 1.500.000 đồng, 1.000.000 đồng, hộ cá thể kinh doanh nộp thuế môn bài theo 6 mức: 1.000.000 đồng, 750.000 đồng,500.000 đồng, 300.000 đồng, 100.000 đồng, 50.000 đồng.

Để tìm hiểu chi tiết về  Thuế môn bài, Quý khách có thể download các văn bản pháp luật sau: 75_2002_ND-CP_49955 33-2014-VBHN

Giới thiệu sblaw

Tin nổi bật

quy-dinh-ve-viec-phan-chia-di-san-thua-ke-theo-di-chuc

Thu nhập từ thừa kế có được miễn thuế không?

Câu hỏi: Tôi là Hương, ở Hà Nội. Tháng 7/2019, ông nội tôi mất có …

Chat Zalo: 0904340664