Quy định của pháp luật Việt Nam đối với việc phát hành trái phiếu của doanh nghiệp

0
28

Luật sư Nguyễn Thanh Hà – Chủ tịch Công ty Luật TNHH SB Law đã có những giải đáp về khung pháp lý đối với hoạt động phát hành trái phiếu của doanh nghiệp tại Việt Nam trong chương trình Câu chuyện tài chính. Trên đây là nội dung chi tiết: