Untitled 2

Bộ Tài chính: Bổ sung thêm quy định phí bản quyền liên quan đến hàng hóa nhập khẩu

Tại Thông tư số 29/2014/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 205/2010/TT-BTC , Bộ Tài chính đã bổ sung quy định về phí bản quyền, phí giấy phép liên quan đến hàng hóa nhập khẩu bên cạnh quy định này tại các khoản khác. Cụ thể, nội dung này đã được quy định riêng cụ thể hơn tại khoản 18 Điều 2 như sau:

18) Phí bản quyền, phí giấy phép liên quan đến hàng hóa nhập khẩu là:

18.1) Phí bản quyền, phí giấy phép phải trả để được sử dụng nhãn hiệu hàng hóa phù hợp với bộ chứng từ nếu đáp ứng đồng thời các điều kiện sau:

18.1.1) Hàng hóa nhập khẩu được bán lại nguyên trạng tại thị trường Việt Nam hoặc gia công chế biến đơn giản sau nhập khẩu;

18.1.2) Hàng hóa nhập khẩu có gắn nhãn hiện khi bán tại thị trường Việt Nam .

18.2) Phí bản quyền, phí giấy phép phải trả để được sử dụng sáng chế, bí quyết kỹ thuật hoặc quyền sở hữu trí tuệ khác thể hiện trên hợp đồng mua bán, hợp đồng cấp phép hoặc các thỏa thuận khác về chuyển giao quyền sở hữu trí tuệ nếu thuộc một trong các trường hợp sau:

18.2.1) Sáng chế, bí quyết kỹ thuật hoặc quyền sở hữu trí tuệ khác được sử dụng để sản xuất ra hàng hóa nhập khẩu;

18.2.2.) Hàng hóa nhập khẩu mang sáng chế, kiểu dáng công nghiệp hoặc các quyền sở hữu trí tuệ khác;

18.2.3) Hàng hóa nhập khẩu là máy móc thiết bị được chế tạo hoặc sản xuất để ứng dụng sáng chế, bí quyết kỹ thuật hoặc quyền thuộc quyền sở hữu trí tuệ khác.

Thông tư cũng bổ sung vào Điều 2 Khoản 19 về các quy định hướng dẫn về gia công chế biến đơn giản sau nhập khẩu , Khoản 20 về điều kiện cho giao dịch mua bán hàng hóa nhập khẩu, ….

Đặc biệt, theo quy định của Thông tư này, việc chuyển giao các quyền sở hữu trí tuệ liên quan đến hàng hóa nhập khẩu đang được tính thuế cũng được xét là một điều kiện để được cộng phí bản quyền, phí giấy phép có liên quan thay vì chỉ có việc sử dụng các quyền sở hữu trí tuệ đó như Thông tư cũ.

Để tìm hiểu chi tiết Thông tư số 29/2014/TT-BTC, Quý khách có thể truy cập theo đường link sau

 

 

Giới thiệu sblaw

Tin nổi bật

Không cho phép dân cư sinh sống trong khu công nghiệp

Ngày 22/5/2018, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 82/2018/NĐ-CP quy định về quản …

Chat Zalo: 0904340664