Untitled 2
quản lý hoạt động thương mại điện tử

Quy định mới trong giao dịch tài chính của doanh nghiệp

Ngày 31/12/2013 Chính phủ đã ban hành nghị định 222/2013/NĐ-CP thay thế nghị định số 196/2006/NĐ-CP quy định về thanh toán bằng tiền mặt trong đó nổi bật là quy định doanh nghiệp không được phép giao dịch bằng tiền mặt đối với hoạt động góp vốn, mua bán và chuyển nhượng phần vốn góp vào doanh nghiệp. Các doanh nghiệp không phải tổ chức tín dụng không sử dụng tiền mặt khi vay và cho vay lẫn nhau

Đây là điểm mới mang tính hạn chế và kiểm soát chặt chẽ của Nhà Nước đối với doanh nghiệp. Quy định mới này có hiệu lực, bước đầu sẽ gây khó khăn cho tổ chức cá nhân, do thói quen sử dụng tiền mặt trong xã hội, khi muốn thành lập doanh nghiệp, hay góp vốn, mua bán, chuyển nhượng vốn góp trong doanh nghiệp. Khi đó, đồng nghĩa với việc các hoạt động trên của doanh nghiệp đều phải thực hiện giao dịch qua tài khoản ngân hàng. Nhưng nếu được thực thi hiệu quả thì quy định này sẽ góp phần đảm bảo tính thực tế trong giao dịch tài chính của doanh nghiệp, tiết kiệm chi phí xã hội liên quan, giảm thiểu rủi ro do thanh toán bằng tiền mặt.

Ngoài ra, Nghị định số 222/2013/NĐ-CP có bổ sung thêm một số quy định mới về thanh toán bằng tiền mặt đối với giao dịch chứng khoán, quy định giải ngân vốn cho vay của các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

Nghị định số 222/2013/NĐ-CP có hiệu lực sẽ góp phần nâng cao hiệu quả quản lý của Nhà nước trong hoạt động giao dịch tài chính của các doanh nghiệp nói riêng và trong nền kinh tế nói chung.

 

Giới thiệu sblaw

Tin nổi bật

Không cho phép dân cư sinh sống trong khu công nghiệp

Ngày 22/5/2018, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 82/2018/NĐ-CP quy định về quản …

Chat Zalo: 0904340664