Untitled 2
cấp chứng chỉ kỹ năng

Quy định mới về đánh giá, cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 31/2015/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật việc làm về đánh giá, cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia.

Cá nhân là người đạt được huy chương tại hội thi tay nghề thế giới sẽ được công nhận và cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia ở bậc trình độ kỹ năng nghề bậc 3 tương ứng với nghề đạt huy chương. Đối với người đạt được huy chương tại hội thi tay nghề ASEAN thì được công nhận và cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia ở bậc trình độ kỹ năng nghề bậc 2. Còn đối với người đạt giải nhất, nhì và ba tại hội thi tay nghề quốc gia thì được công nhận và cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia ở bậc trình độ kỹ năng nghề bậc 2.

Việc tổ chức thực hiện đánh giá, cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia được tổ chức định kỳ hằng năm và được công bố vào cuối tháng 12 của năm trước đó. Cụ thể đối với các bậc trình độ kỹ năng nghề từ bậc 3 trở lên được tổ chức 4 kỳ trong 1 năm; Đối với các bậc trình độ kỹ năng nghề bậc 1 và bậc 2 được tổ chức nhiều kỳ trong 1 năm.

Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 5 năm 2015. Chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia đã cấp cho người lao động tham dự đánh giá, cấp chứng, chỉ kỹ năng nghề quốc gia trước ngày Nghị định này có hiệu lực vẫn có giá trị.

Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 5 năm 2015.

Giới thiệu sblaw

Tin nổi bật

Biện pháp hỗ trợ tổ chức tín dụng cho vay phát triển nông nghiệp, nông thôn

Đây là nội dung tiêu biểu của Thông tư 14/2018/TT-NHNN hướng dẫn thực hiện các …

Chat Zalo: 0904340664