Untitled 2

Quy định pháp luật về cấp sổ hồng cho nhà chung cư

Câu hỏi: Tôi ở Hà Nội. Tôi muốn hỏi: Nhà chung cư có được cấp sổ hồng hay không? Người mua sẽ phải tự thực hiện xin cấp hay chủ đầu tư sẽ thực hiện và thủ tục cấp như thế nào?

Luật sư tư vấn:

Công ty Luật TNHH SB LAW cảm ơn bạn đã quan tâm đến dịch vụ tư vấn pháp luật của chúng tôi. Liên quan đến thắc mắc của bạn, chúng tôi xin tư vấn như sau:

Điều 8 Luật Nhà ở năm 2014 quy định nhà ở, cá nhân có nhà ở hợp pháp thông qua hình thức đầu tư xây dựng, mua, thuê mua, nhận tặng cho, nhận thừa kế, nhận góp vốn, nhận đổi nhà ở và các hình thức khác theo quy định của pháp luật thì được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở.

Điều 9 Luật Nhà ở năm 2014 cũng quy định như sau:

“4. Đối với nhà ở được đầu tư xây dựng theo dự án để cho thuê mua, để bán thì không cấp Giấy chứng nhận cho chủ đầu tư mà cấp Giấy chứng nhận cho người thuê mua, người mua nhà ở, trừ trường hợp chủ đầu tư có nhu cầu cấp Giấy chứng nhận đối với nhà ở chưa cho thuê mua, chưa bán; trường hợp chủ đầu tư xây dựng nhà ở để cho thuê thì được cấp Giấy chứng nhận đối với nhà ở đó”.

Như vậy, trong trường hợp chủ đầu tư xây dựng đúng theo quy định và việc mua bán giữa khách hàng và chủ đầu tư là hợp pháp, đồng thời khách hàng đã thanh toán đủ số tiền mua nhà thì hoàn toàn có quyền được cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở. Tuy nhiên nếu chủ đầu tư có sai phạm về pháp luật đất đai, pháp luật xây dựng thì việc cấp giấy chứng nhận của bạn có thể bị chậm do phải giải quyết các sai phạm của chủ đầu tư trước.

Căn cứ điều 13 Luật Kinh doanh bất động sản 2014 quy định:

“Trách nhiệm của chủ đầu tư dự án kinh doanh bất động sản:

4. Trong thời hạn 50 ngày kể từ ngày bàn giao nhà, công trình xây dựng cho người mua hoặc kể từ ngày hết hạn thuê mua thì phải làm thủ tục để cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho bên mua, bên thuê mua, trừ trường hợp bên mua, bên thuê mua có văn bản đề nghị tự làm thủ tục cấp giấy chứng nhận.”

Như vậy khi bạn hoàn tất thủ tục mua nhà chung cư thì chủ đầu tư có trách nhiệm phải làm thủ tục cấp Giấy chứng nhận cho bạn. Hoặc bạn cũng có thể làm văn bản gửi chủ đầu tư đề nghị tự làm thủ tục cấp giấy chứng nhận. Nếu có khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện thủ tục xin cấp giấy chứng nhận thì bạn có thể yêu cầu chủ đầu tư hỗ trợ.

Trình tự, thủ tục cấp Giấy chứng nhận cho nhà ở chung cư được quy định tại điều 72 Nghị định 43/2014/NĐ-CP hướng dẫn thi hành Luật Đất đai như sau:

– Sau khi hoàn thành công trình, chủ đầu tư nộp hồ sơ về dự án tại Sở Tài nguyên và Môi trường;

– Trong thời hạn 30 ngày, Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm kiểm tra việc xây dựng và chuyển nhượng của dự án, sau đó sẽ thông báo kết quả cho chủ đầu tư tiếp tục thực hiện đề nghị cấp Giấy chứng nhận cho người mua nhà.

Chủ đầu tư hoặc người mua nhà đề nghị cấp Giấy chứng nhận theo các bước sau:

– Nộp hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận tại Văn phòng đăng ký đất đai. Hồ sơ bao gồm: đơn đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; hợp đồng mua nhà; biên bản giao nhà;

– Văn phòng đăng ký đất đai thực hiện thẩm định hồ sơ;

– Nộp các loại thuế, phí, lệ phí (nếu có);

– Trong thời hạn 15 ngày, Sở Tài nguyên và Môi trường cấp Giấy chứng nhận cho chủ đầu tư hoặc người mua nhà.

Giới thiệu sblaw

Tin nổi bật

mua chung cư trả góp

Phần sở hữu chung và riêng của nhà chung cư

Câu hỏi: Nhà tôi ở chung cư, 3 hôm nay hàng xóm nhà tôi có …

Chat Zalo: 0904340664