Untitled 2
chuyển giao doanh nghiệp 100% vốn nhà nước

Quy định về ban kiểm soát công ty

Theo quy định của Luật doanh nghiệp mới (Luật doanh nghiệp 2014), ban kiểm soát công ty cổ phần được quy định tại điều Điều 55 và Điều 134.

Quy định về ban kiểm soát công ty vẫn kế thừa các quy định của luật doanh nghiệp 2005.

Cụ thể như sau:

– Công ty cổ phần có dưới 11 cổ đông và các cổ đông là tổ chức sở hữu dưới 50% tổng số cổ phần của công ty thì không bắt buộc phải có Ban kiểm soát;

– Công ty trách nhiệm hữu hạn có từ 11 thành viên trở lên phải thành lập Ban kiểm soát; trường hợp có ít hơn 11 thành viên, có thể thành lập Ban kiểm soát phù hợp với yêu cầu quản trị công ty.

Giới thiệu sblaw

Tin nổi bật

Trường hợp nào bị coi là xung đột lợi ích?

Câu hỏi: Tôi là trưởng ban dự án của một doanh nghiệp nhà nước. Hiện …

Chat Zalo: 0904340664