Untitled 2

Quy định về thu hồi đất theo Luật đất đai 2013

Câu hỏi: Luật sư có thể cho tôi biết các trường hợp thu hồi đất theo Luật Đất Đai năm 2013?

Luật sư trả lời: Thu hồi đất là việc Nhà nước quyết định thu lại quyền sử dụng đất của người được Nhà nước trao quyền sử dụng đất hoặc thu lại đất của người sử dụng đất vi phạm pháp luật về đất đai.

Từ 12 trường hợp thu hồi đất quy định tại Điều 38 của Luật đất đai năm 2003, Luật đất đai năm 2013 bổ sung trường hợp thu hồi đất do có nguy cơ đe dọa tính mạng con người để chia thành 4 nhóm để có quy định riêng về cơ chế xử lý đất thu hồi, tài sản trên đất thu hồi phù hợp với tính chất của từng nhóm, gồm:

Và việc thu hồi đất thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân cấp huyện và cấp Ủy ban nhân dân cấp tỉnh tùy vào từng trường hợp do pháp luật quy định cụ thể là tại Điều 66 Luật đất đai năm 2013.

Và nghị định số 43/2014 về hướng dẫn thi hành luật đất đai năm 2013 hướng dẫn về việc Việc thông báo thu hồi đất, thành phần Ban thực hiện cưỡng chế thu hồi đất, kinh phí cưỡng chế thu hồi đất, giải quyết khiếu kiện phát sinh từ việc cưỡng chế thu hồi đất quy định tại Điều 61 và Điều 62 của Luật Đất đai 2013.

Giới thiệu sblaw

Tin nổi bật

Xây nhà trên đất vườn có bị phạt không?

Câu hỏi: Bố mẹ tôi được thừa kế của ông bà nội 1 mảnh đất …

Chat Zalo: 0904340664