Untitled 2

Quy định về việc sử dụng nhãn hiệu tại Mỹ

Khi nhãn hiệu đã được cơ quan sáng chế và nhãn hiệu Hoa Kỳ cấp văn bằng bảo hộ, theo qui định, Chủ đơn đăng ký phải nộp Bản Tuyên bố sử dụng nhãn hiệu trong thời hạn sáu (6 tháng) kể từ ngày ra Thông báo.
Nếu nhãn hiệu của chủ đơn chưa được sử dụng tại Mỹ, chủ đơn có thể gia hạn thời hạn thêm 6 tháng, tối đa là 5 lần (tức 30 tháng) và không được quá 36 tháng.
Nếu quá thời hạn này mà nhãn hiệu chưa được sử dụng dẫn đến việc Bản Tuyên bố sử dụng Nhãn hiệu không được nộp với cơ quan đăng ký, Đơn sẽ bị loại bỏ khỏi cơ sở dữ liệu của USPTO.
Theo qui định, một nhãn hiệu được coi là sử dụng tại Mỹ nếu:
1) Nhãn hiệu đó được sử dụng gắn liền với sản phẩm khi
a) Nhãn hiệu đó được gắn trên sản phẩm hoặc hộp/bao bì đựng sản phẩm, nhãn mác…hoặc nếu vì đặc trưng của sản phẩm đó khiến cho nhãn hiệu không gắn được trên sản phẩm như trên thì nhãn hiệu phải được thể hiện trên các tài liệu giao dịch hoặc doanh thu bán hàng và
b) Sản phẩm mang nhãn hiệu được bán hoặc lưu thông trên thị trường; và
2) Nhãn hiệu được sử dụng cho dịch vụ thể hiện qua việc quảng cáo dịch vụ, tiếp thị dịch vụ và dịch vụ được cung cấp ra thị trường nước Mỹ, ngoài nước Mỹ.

Giới thiệu sblaw

Tin nổi bật

Tư vấn đăng ký nhãn hiệu ở Myanmar

Doanh nghiệp hỏi: Đề nghị SBLAW cung cấp dịch vụ đăng ký nhãn hiệu tại …

Chat Zalo: 0904340664