Untitled 2

Quy định về việc thay đổi thẩm phán trong tố tụng dân sự?

Câu hỏi:

Tôi có vụ kiện tranh chấp thừa kế đã qua 2 cấp đến cấp Giám đốc thẩm đã đưa ra quyết định hủy toàn bộ, về sơ thẩm xét xử lại.

Hiện nay đã qua sơ thẩm tôi kháng cáo tòa cấp cao ra quyết định xét xử phúc thẩm nhưng trong hôi đồng xét xử phúc thẩm có tên thẩm phán đã xét xử lần 1 bị hủy có đúng pháp luật hay không? Nếu không thì phải làm cách nào để tòa phúc thẩm thay đổi thẩm phán khác?

Luật sư trả lời:

Công ty Luật TNHH SB LAW cảm ơn bạn đã quan tâm đến dịch vụ tư vấn pháp luật của chúng tôi.

Liên quan đến thắc mắc của bạn, tôi xin tư vấn như sau:

Vì tranh chấp của bạn là tranh chấp về thừa kế, nên chúng tôi xác định tranh chấp này được giải quyết theo thủ tục Tố tụng Dân sự.

Điều 70 Bộ luật Tố tụng Dân sự 2015 có quy định về quyền của đương sự như sau:

14. Yêu cầu thay đổi người tiến hành tố tụng, người tham gia tố tụng theo quy định của Bộ luật này”.

Do vậy, khi có đủ căn cứ để yêu cầu thay đổi người tiến hành tố tụng, thì bạn với tư cách là đương sự có quyền yêu cầu Tòa án thay đổi người tiến hành hành tố tụng mà trong trường hợp này là Thẩm phán để đảm bảo tính khách quan trong quá trình giải quyết vụ việc của mình.

Điều 53 Bộ Luật Tố tụng Dân sự 2015 có quy định về thay đổi Thẩm phán, Hội thẩm nhân dân như sau:

“Thẩm phán, Hội thẩm nhân dân phải từ chối tiến hành tố tụng hoặc bị thay đổi trong những trường hợp sau đây:

  1. Thuộc một trong những trường hợp quy định tại Điều 52 của Bộ luật này.
  2. Họ cùng trong một Hội đồng xét xử và là người thân thích với nhau; trong trường hợp này, chỉ có một người được tiến hành tố tụng.
  3. Họ đã tham gia giải quyết theo thủ tục sơ thẩm, phúc thẩm, giám đốc thẩm hoặc tái thẩm vụ việc dân sự đó và đã ra bản án sơ thẩm, bản án, quyết định phúc thẩm, quyết định giám đốc thẩm hoặc tái thẩm, quyết định giải quyết việc dân sự, quyết định đình chỉ giải quyết vụ việc, quyết định công nhận sự thỏa thuận của các đương sự, trừ trường hợp là thành viên của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao, Ủy ban Thẩm phán Tòa án nhân dân cấp cao thì vẫn được tham gia giải quyết vụ việc đó theo thủ tục giám đốc thẩm, tái thẩm.
  4. Họ đã là người tiến hành tố tụng trong vụ việc đó với tư cách là Thẩm tra viên, Thư ký Tòa án, Kiểm sát viên, Kiểm tra viên”.

Do đó, trong trường hợp Thẩm phán này đã tham gia giải quyết vụ việc của bạn ở cấp phúc thẩm lần thứ nhất và nay lại tham gia xét xử phúc thẩm lần thứ hai thì bạn có thể căn cứ vào quy định tại Khoản 3 Điều 53 Bộ luật Tố tụng Dân sự 2015 để yêu cầu thay đổi Thấm phán xét xử phúc thẩm cho vụ việc của mình.

Giới thiệu sblaw

Tin nổi bật

Làm chủ lô đề sẽ bị xử lý thế nào?

Câu hỏi: Hàng xóm của tôi là chủ lô đề. Xin hỏi, nếu bây giờ …

Chat Zalo: 0904340664