Untitled 2

Quyền cho thuê lại quyền sử dụng đất của doanh nghiệp FDI

Câu hỏi: Ban quản lý KCN tại Hà Nội – là doanh nghiệp thuê đất của nhà nước, thanh toán hàng năm cho nhà nước.

Công ty chúng tôi là công ty FDI, tiến hành thuê lại đất của công ty cho thuê, thống nhất thanh toán như sau:

Tiền thuê đất trả trước 1 lần cho cả thời gian thuê đất đến hết 14/9/2054.

Ngoài ra công ty chúng tôi còn phải trả thêm tiền phí sử dụng đất thô, phí này công ty chúng tôi được miễn phí 14 năm, từ năm thứ 15 sẽ phải trả phí này bằng với phí mà nhà nước sẽ thu của công ty cho thuê tại thời điểm đó.

Theo đó, đất mà công ty chúng tôi đang thuê là đất thanh toán hàng năm cho nhà nước.

Hiện nay bên chị đang xây dựng kho trên đất này, cần làm giấy phép kinh doanh bất động sản (chi tiết là chỉ xây dựng và cho thuê kho bãi). Công ty 100% vốn nước ngoài xin bất động sản khó nhưng đây chỉ là xây dựng và cho thuê kho bãi phục vụ cho logistic.

Tuy nhiên, bên công ty chúng tôi nhận được câu trả lời là theo Luật đất đai mới, vì đất thuê bên chị là loại đất thanh toán hàng năm nên không được phép kinh doanh bất động sản trên đất đó.

Vậy luật sư nghĩ sao về câu trả lời này?

Bên công ty chúng tôi không đồng ý vì theo Luật đầu tư, việc thanh toán 1 năm hay 1 lần không phải là điều kiện để xét cấp hay không cấp giấy phép kinh doanh bất động sản?

Luật sư SBLAW trả lời: Đối với kinh doanh bất động sản, câu trả lời của doanh nghiệp cho thuê là đúng theo quy đinh của luật.

Quyền của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đối với đất thuê trả tiền thuê đất hàng năm được quy định tại Điều 185 và dẫn chiếu đến Điều 175 Luật đất đai 2014 như sau:
“Điều 175. Quyền và nghĩa vụ của tổ chức kinh tế, tổ chức sự nghiệp công lập sử dụng đất thuê trả tiền thuê đất hàng năm

1. Tổ chức kinh tế, tổ chức sự nghiệp công lập được Nhà nước cho thuê đất thu tiền thuê đất hàng năm có các quyền và nghĩa vụ sau đây:
a) Quyền và nghĩa vụ chung quy định tại Điều 166 và Điều 170 của Luật này;
b) Thế chấp tài sản thuộc sở hữu của mình gắn liền với đất thuê tại các tổ chức tín dụng được phép hoạt động tại Việt Nam;
c) Bán tài sản thuộc sở hữu của mình gắn liền với đất thuê khi có đủ điều kiện quy định tại Điều 189 của Luật này; người mua tài sản được Nhà nước tiếp tục cho thuê đất theo mục đích đã được xác định;
d) Góp vốn bằng tài sản thuộc sở hữu của mình gắn liền với đất thuê; người nhận góp vốn bằng tài sản được Nhà nước tiếp tục cho thuê đất theo mục đích đã được xác định;
đ) Cho thuê lại quyền sử dụng đất theo hình thức trả tiền thuê đất hàng năm đối với đất đã được xây dựng xong kết cấu hạ tầng trong trường hợp được phép đầu tư xây dựng kinh doanh kết cấu hạ tầng đối với đất khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế.”

 
=> Từ điều luật trên, có thể thấy, Công ty chỉ có quyền cho thuê lại quyền sử dụng đất, nhưng không có quyền cho thuê tài sản gắn liền với đất, cụ thể ở đây là kho bãi. Vì vậy, việc Công ty không được phép kinh doanh cho thuê kho bãi do trả tiền thuê đất hàng năm là có cơ sở pháp lý.

Giới thiệu sblaw

Tin nổi bật

Bán nhà

Cán bộ, công chức có được tham gia vào hoạt động kinh doanh bất động sản không?

Câu hỏi: Tôi là cán bộ nhà nước và hiện tại tôi đang có một …

Chat Zalo: 0904340664