Untitled 2

Quyền của chủ sở hữu đối với nhãn hiệu.

Quyền của chủ sở hữu đối với nhãn hiệu (NH) sẽ phát sinh khi được Cục sở hữu trí tuệ cấp văn bằng bảo hộ.

Quyền của chủ sở hữu gồm những quyền cơ bản sau:

  • Quyền khai thác NH: chủ sở hữu có thể tự mình sử dụng NH hoặc/và cho phép người khác sử dụng NH của mình thông qua các hợp đồng chuyển quyền sử dụng NH (Hợp đồng li-xăng) hoặc ngăn cấm bên thứ 3 sử dụng NH bất hợp pháp.
  • Yêu cầu các cơ quan chức năng như thanh tra khoa học công nghệ, quản lý thị trường, hải quan xử lý bên thứ 3 vi phạm quyền sở hữu đối với NH.
  • Khi không có nhu cầu sử dụng có quyền chuyển nhượng NH cho bên thứ 3 thông qua hợp đồng chuyển nhượng quyền sở hữu.

Giới thiệu sblaw

Tin nổi bật

Cơ hội phát triển mới cho sản phẩm gà Thanh Chương

Sản phẩm gà Thanh Chương (Nghệ An) vừa được Cục Sở hữu trí tuệ, Bộ …

Chat Zalo: 0904340664