Untitled 2
Điều kiện Kinh doanh dịch vụ đào tạo đại lý bảo hiểm

Quyền và nghĩa vụ trong hợp đồng mua bán nhà

Luật sư cho tôi bây giờ tôi dự định bán nhà thì tôi sẽ có những quyền và nghĩa vụ gì trong khi thực hiện hợp đồng?

Luật sư trả lời: Bất kỳ khi bạn ký kết một hợp đồng nào bạn cũng luôn phải thực hiện các quyền và nghĩa vụ của bản thân mình.

Sau đây tôi sẽ cho bạn biết cụ thể về quyền và nghĩa vụ của mình trong khi bạn giao kết một hợp đồng mua bán nhà ở.

Quyền và nghĩa vụ của bên bán nhà

Bên bán nhà có quyền:

1. Yêu cầu bên mua nhận nhà đúng thời hạn đã thỏa thuận

2. Yêu cầu bên mua trả tiền đúng thời hạn theo phương thức đã thỏa thuận,

3. Yêu cầu bên mua hoàn thành các thủ tục mua bán nhà ở trong thời hạn đã thỏa thuận

4. Không giao nhà khi chưa nhận đủ tiền nhà như đã thỏa thuận.

Bên bán nhà có các nghĩa vụ sau:

1. Thông báo cho bên mua nhà về các hạn chế quyền sở hữu đối với nhà mua bán nếu có

2. Bảo quản nhà đã bán trong thời gian chưa giao nhà ở cho bên mua

3. Giao nhà ở đúng tình trạng đã ghi trong hợp đồng kèm theo hồ sơ về nhà cho bên mua

4. Thực hiện đúng các thủ tục mua bán nhà ở theo quy định của pháp luật.

Quyền và nghĩa vụ của bên mua nhà

Bên mua nhà có các quyền sau đây:

1. Được nhận nhà kèm theo hồ sơ về nhà theo đúng tình trạng đã thỏa thuận;

2. Yêu cầu bên bán hoàn thành các thủ tục mua bán nhà ở trong thời hạn đã thỏa thuận

3. Yêu cầu bên bán giao nhà đúng thời hạn; nếu không giao hoặc chậm giao nhà thì phải bồi thường thiệt hại.

Bên mua có các nghĩa vụ sau đây:

1. Trả đủ tiền mua nhà đúng thời hạn, theo phương thức đã thỏa thuận; nếu không có thỏa thuận về thời hạn và địa điểm trả tiền thì bên mua phải trả vào thời điểm bên bán giao nhà và tại nơi có nhà;

2. Nhận nhà và nhận hồ sơ về nhà đúng thời hạn đã thỏa thuận

3. Trong trường hợp mua nhà đang cho thuê, phải bảo đảm quyền, lợi ích của người thuê như thỏa thuận trong hợp đồng thuê khi thời hạn thuê còn hiệu lực.

Vì vậy khi thực hiện hợp đồng mua bán nhà ở bạn cần nhớ các quyền và nghĩa vụ trên để đảm bảo hợp đồng được thực hiện đúng pháp luật.

 

Giới thiệu sblaw

Tin nổi bật

Chữ ký điện tử

Thời điểm và địa điểm nhận thông điệp dữ liệu

Câu hỏi: Công ty tôi và công ty đối tác thực hiện giao dịch thông …

Chat Zalo: 0904340664