Untitled 2

SBLAW đăng ký thành công bản quyền tác giả cho chủ sở hữu là người nước ngoài.

Ngày 26 tháng 01 năm 2015, Cục Bản quyền tác giả đã đồng ý cấp Giấy chứng nhận đăng ký bản quyền tác giả cho tác giả và chủ sở hữu tác phẩm là ông Noor Azin Bin Mohd Noor, Quốc tịch Malaysia.
Nội dung của tác phẩm là kịch bản cuộc thi ca nhạc The Brand.
Loại hình là tác phẩm viết.
Để được cấp văn bằng bảo hộ, các luật sư SBLAW đã trợ giúp chủ sở hữu và tác giả đăng ký thành công tại Việt Nam theo quy định của công ước Bern về bảo hộ bản quyền.
SBLAW luôn hỗ trợ nhà tác giả và chủ sở hữu tác phẩm trong và ngoài nước bảo hộ thành quả sáng tạo của mình.
Chứng nhận quyền tác giả-page-001

Giới thiệu sblaw

Tin nổi bật

Thông báo về các khóa đào tạo từ xa DL101 “Tổng quan về Sở hữu trí tuệ” của WIPO

Hằng năm, Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới (WIPO) triển khai các khóa …

Chat Zalo: 0904340664