Untitled 2

SBLAW hỗ trợ HTX Nông Nghiệp Vân Nam bảo hộ sản phẩm chuối.

Hợp tác xã Nông Nghiệp Vân Nam có trụ sở tại huyện Phúc Thọ, Hà Nội. Huyện Phúc Thọ rất nổi tiếng với sản phẩm chuối Vân Nam.

Để thúc đẩy việc xây dựng thương hiệu mang lại những giá trị tăng thêm cho các thành viên HTX, SBLAW đã và đang hỗ trợ HTX đăng ký và phát triển nhãn hiệu tập thể Chuối Vân Nam.

Nhiệm vụ của các luật sư SBLAW gồm:

– Thiết kế logo.
– Tư vấn về thủ tục và đăng ký nhãn hiệu tập thể Chuối Vân Nam.
– Tập huấn và đào tạo cho các thành viên HTX hiểu và áp dụng quy chế sử dụng nhãn hiệu tập thể.
Bằng những hoạt động thiết thực này, SBLAW đang nỗ lực để hỗ trợ bà con nông dân bảo hộ thương hiệu cho mình và mang lại nhiều giá trị tăng thêm cho sản phẩm tại các vùng đặc sản.

Tư vấn và bảo hộ thương hiệu nhãn hiệu Chuối Cổ Bi.

Chuối Cổ Bi là một trong những đặc sản của huyện Gia Lâm, Hà Nội và mong muốn được SBLAW tư vấn thủ tục bảo hộ nhãn hiệu tập thể Chuối Cổ Bi.

Nhiệm vụ của SBLAW gồm:

– Tư vấn và tiến hành bảo hộ nhãn hiệu tập thể tại Cục SHTT tại Việt Nam.
– Xây dựng quy chế sử dụng nhãn hiệu tập thể
– Tập huấn cho các thành viên về ý nghĩa của việc xây dựng thương hiệu, nhãn hiệu.
– Tập huấn về quyền và nghĩa vụ của các thành viên trong hiệp hội.
– Tập huấn vê quy chế sử dụng, quản lý tem nhãn của sản phẩm.

Hy vọng với việc làm này, SBLAW góp một phần vào việc tăng cường hệ thống nhận diện cho sản phẩm đặc sản của

Giới thiệu sblaw

Tin nổi bật

Đại sứ quán Hoa Kỳ đề cập SBLAW trong dach sách các luật sư tư vấn tại Hà Nội

Việc lập danh sách văn phòng luật sư và các công ty luật cho công …

Chat Zalo: 0904340664