Untitled 2

Tư vấn hợp đồng mua bán cát san lấp mặt bằng

Câu hỏi: Công ty chúng tối cần tư vấn về hợp đồng mua bán cát san lấp mặt bằng. Nếu đọc được tin nhắn này làm ơn liên lạc lại ngay với công ty của chúng tôi!

Trả lời: Chúng tôi, Công ty Luật TNHH SB Law (sau đây gọi là “SB Law” hoặc “Nhà tư vấn”) được biết Công ty của Anh (sau đây gọi là “Khách hàng”) đang có nhu cầu thuê một công ty Luật có đầy đủ năng lực và kinh nghiệm tư vấn hỗ trợ Khách Hàng trong việc rà soát, đưa ra ý kiến tư vấn đối với Hợp đồng mua bán cán san lấp mặt bằng của Khách Hàng (“Hợp Đồng”).

Do đó, chúng tôi hân hạnh đệ trình Quý Khách hàng bản Đề xuất Dịch vụ Tư vấn Pháp luật về việc rà soát và cung cấp tư vấn đối với Hợp Đồng để Quý Khách hàng xem xét.

1.PHẠM VI DỊCH VỤ TƯ VẤN

Trong phạm vi của Đề xuất dịch vụ này, dịch vụ của chúng tôi sẽ bao gồm:

 • Công việc được thực hiện bởi SB Law:
  • Nghiên cứu các quy định pháp luật liên quan đến thương mại, xây dựng;
  • Rà soát, đưa ra tư vấn pháp lý đối với Hợp Đồng do Khách Hàng cung cấp;
  • Đưa ra các tư vấn về sửa đổi và/hoặc bổ sung (nếu có) đối với Hợp Đồng do Khách Hàng cung cấp để đảm bảo quyền và lợi ích cao nhất của Khách Hàng và để đảm bảo các quy định tại Hợp Đồng phù hợp với pháp luật Việt Nam;
  • Sửa hoặc soạn lại Hợp Đồng theo ý kiến của Khách Hàng.
 • Thời gian thực hiện:
  • Trong vòng 05 (năm) ngày làm việc kể từ ngày được cung cấp Hợp Đồng, Nhà Tư Vấn sẽ cung cấp cho Khách Hàng ý kiến tư vấn đối với Hợp Đồng.
  • Trong vòng 07 (bảy) ngày làm việc kể từ ngày nhận được ý kiến tư vấn đối với Hợp Đồng, Khách Hàng sẽ gửi lại ý kiến của mình bằng văn bản (nếu có). Nếu trong thời hạn này, Nhà Tư Vấn không nhận được bất cứ ý kiến nào từ phía Khách Hàng, công việc như được mô tả tại Mục 3.1 của Bản đề xuất dịch vụ này coi như được hoàn tất.
  • Trong vòng 03 (ba) ngày làm việc kể từ ngày nhận được ý kiến phản hồi của Khash Hàng, Nhà Tư Vấn sẽ cung cấp ý kiến tư vấn và sửa đổi tương ứng và cung cấp cho Khách Hàng bản Hợp Đồng cuối cùng. Theo đó, công việc tại Mục 1.3 của Đề xuất dịch vụ này coi như được hoàn tất.

2.PHÍ DỊCH VỤ TƯ VẤN VÀ PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN

 • Phí dịch vụ

Phí dịch vụ của chúng tôi để thực hiện các công việc nêu tại Mục 3 nói trên là 6.000.000 VNĐ (Sáu triệu đồng). Phí dịch vụ này chưa bao gồm 10% thuế VAT.

Phí dịch vụ sẽ được thanh toán cho SB Law như sau:

– 60% (Sáu mươi phần trăm) phí dịch vụ sẽ được Khách Hàng thanh toán trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày chấp thuận Bản đề xuất dịch vụ này.

–  40% (Bốn mươi phần trăm) phí dịch vụ sẽ được Khách Hàng thanh toán trong 03 ngày làm việc kể từ ngày hoàn thành công việc nêu tại Mục 3 nói trên

Giới thiệu sblaw

Tin nổi bật

Chữ ký điện tử

Thời điểm và địa điểm nhận thông điệp dữ liệu

Câu hỏi: Công ty tôi và công ty đối tác thực hiện giao dịch thông …

Chat Zalo: 0904340664