Untitled 2

SBLAW tư vấn thành công cho dự án đầu tư từ Singapore.

Ngày 31 tháng 10 năm 2014, UBND thành phố Hồ Chí Minh đã chính thức cấp Giấy chứng nhận đầu tư cho công ty  1CARE GLOBAL (VIETNAM) COMPANY LIMITED.

Đây là dự án đầu tư của nhà đầu tư Singapore tại Việt Nam, mục tiêu của dự án là tiến hành kinh doanh trong lĩnh vực tư vấn quản lý và dịch vụ hành chính văn phòng.

Đây là một trong những lĩnh vực đầu tư mới tại Việt Nam, vì vậy, các luật sư của SBLAW đã làm việc sát sao với nhà đầu tư và tiến hành liên hệ với các cơ quan chức năng Việt Nam tiến hành thủ tục thẩm tra dự án đầu tư.

Sau quá trình thẩm tra, hiện tại dự án đã được cấp phép thành công. Cùng với  1CARE GLOBAL (VIETNAM) COMPANY LIMITED, SBLAW đang hỗ trợ nhiều nhà đầu tư Singapore khi họ kinh doanh tại Việt Nam như Ascort, Essco.

Dự án này được tư vấn bởi các luật sư SBLAW thành phố Hồ Chí Minh.

 

Giới thiệu sblaw

Tin nổi bật

BCC

Cá nhân có được ký hợp đồng BCC với một tổ chức không?

Câu hỏi: Tôi đang có kế hoạch muốn ký kết hợp đồng hợp tác kinh …

Chat Zalo: 0904340664