Untitled 2
đăng ký hợp đồng

Soạn thảo và đăng ký hợp đồng chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu

Doanh nghiệp hỏi: Chúng tôi là doanh nghiệp Việt Nam, đang có nhu cầu được hỗ trợ tư vấn pháp lý trong việc soan thảo và đăng ký hợp đồng chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu tại Việt Nam cho 2 nhãn hiệu của chúng tôi, đề nghị luật sư tư vấn và báo giá?

Luật sư trả lời: Sau khi xem xét yêu cầu của chị, chúng tôi trân trọng gửi đến chị báo giá cho các công việc dự định thực hiện như sau:

STT

Công việc

Chi phí

1

Phí soạn thảo hợp đồng chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu (hợp đồng mẫu bằng tiếng Việt)

5.000.000

2

Phí đăng ký hợp đồng chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu tại Cục sở hữu trí tuệ (02 đơn)

6.000.000

Lưu ý: Các khoản phí nêu trên đã bao gồm lệ phí nhà nước nhưng chưa bao gồm 5% VAT và các chi phí phát sinh thực tế khác. Chúng tôi sẽ thông báo cho chị các khoản phí phát sinh này để chị xem xét trước khi thực hiện bất cứ công việc gì

Thời hạn để thực hiện các công việc nêu trên như sau:

STT

Công việc

Thời gian

1

Soạn thảo hợp đồng chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu (hợp đồng mẫu bằng tiếng Việt) 2 ngày làm việc tính từ thời điểm thanh toán

2

Đăng ký hợp đồng chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu tại Cục sở hữu trí tuệ (02 đơn) 03 ngày làm việc tính từ ngày nhận đủ hồ sơ

3

Nhận kết quả từ Cục sở hữu trí 3-6 tháng tính từ ngày nộp

Chúng tôi hy vọng rằng các thông tin nêu trên sẽ hữu ích cho chị, trong trường hợp chị cần thêm thông tin nào khác, chị vui lòng liên hệ lại với chúng tôi để được hỗ trợ tốt nhất.

Giới thiệu sblaw

Tin nổi bật

Cơ hội phát triển mới cho sản phẩm gà Thanh Chương

Sản phẩm gà Thanh Chương (Nghệ An) vừa được Cục Sở hữu trí tuệ, Bộ …

Chat Zalo: 0904340664