Untitled 2
Giấy phép hoạt động

Giấy phép hoạt động cho trung tâm dạy nghề trang điểm và vẽ móng.

Doanh nghiệp hỏi: Chúng tôi đang có nhu cầu được một công ty tư vấn chuyên nghiệp tư vấn và hỗ trợ thủ tục xin Giấy phép hoạt động cho trung tâm dạy nghề trang điểm và vẽ móng, mong công ty luật SBLAW tư vấn cụ thể?

Luật sư trả lời: Trước hết, chúng tôi – Công ty Luật TNHH SB (SB Law) – xin gửi tới Ông lời chào trân trọng nhất.

Qua trao đổi sơ bộ với Ông, chúng tôi được biết Ông đang có nhu cầu được một công ty tư vấn chuyên nghiệp tư vấn và hỗ trợ thủ tục xin Giấy phép hoạt động cho trung tâm dạy nghề trang điểm và vẽ móng.

Là một công ty tư vấn chuyên cung cấp các dịch vụ toàn diện liên quan đến đầu tư nước ngoài, tài chính ngân hàng, bất động sản, tư vấn soạn thảo, đàm phán và hỗ trợ ký kết các hợp đồng thương mại trong nước và nước ngoài, tư vấn và hỗ trợ tiến hành thủ tục xin cấp các loại giấy phép con, với đội ngũ luật sư và chuyên viên tư vấn được đào tạo chuyên nghiệp, SB Law có đủ năng lực để cung cấp cho Ông dịch vụ tư vấn và hỗ trợ nêu trên.

Sau đây, SB Law xin gửi đến Ông bản đề xuất dịch vụ nội dung như sau: 

I.  TƯ VẤN SƠ BỘ

Căn cứ theo quy định của Luật dạy nghề năm 2006 và Thông tư số 29/2011/TT-BLĐTBXH quy định về đăng ký hoạt động dạy nghề, để được cấp phép hoạt động của trung tâm dạy nghề trang điểm, vẽ móng (trình độ sơ cấp), doanh nghiệp phải đáp ứng các điều kiện sau:

  1. Doanh nghiệp phải đăng ký kinh doanh ngành nghề liên quan đến đào tạo, dạy nghề trang điểm, vẽ móng;
  2. Có quyết định thành lập trung tâm dạy nghề và bổ nhiệm Giám đốc trung tâm của Đại hội đồng cổ đông Công ty;
  3. Hồ sơ chứng minh về cơ sở vật chất: Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất/Hợp đồng thuê địa điểm mở trung tâm dạy nghề (trường hợp đi thuê) phải còn thời hạn ít nhất 5 năm;
  4. Có chương trình dạy nghề chi tiết; giáo trình, tài liệu phù hợp, Quy chế tuyển sinh: Chương trình dạy nghề trình độ sơ cấp thể hiện mục tiêu dạy nghề trình độ sơ cấp; quy định chuẩn kiến thức, kỹ năng, phạm vi và cấu trúc nội dung, phương pháp và hình thức dạy nghề; cách thức đánh giá kết quả học tập đối với mỗi mô-đun, mỗi nghề. Thời gian học cho trình độ sơ cấp là từ 3 tháng đến dưới 1 năm. Giáo trình, tài liệu dạy nghề cụ thể hoá yêu cầu về nội dung kiến thức, kỹ năng của mỗi mô-đun trong chương trình dạy nghề.
  5. Có mẫu hợp đồng học nghề; mẫu chứng chỉ sơ cấp nghề;
  6. Có quy chế trung tâm dạy nghề, nội dung phải có: Nhiệm vụ và quyền hạn của trung tâm dạy nghề; Nhiệm vụ và quyền của giáo viên dạy nghề, người học nghề; Tổ chức, hoạt động và quản lý trung tâm dạy nghề;
  7. Cơ sở vật chất:  Có cơ sở vật chất, thiết bị phù hợp với nghề, quy mô, trình độ đào tạo nghề và quy mô đào tạo. Diện tích phòng học lý thuyết tối thiểu đạt 1,3 m2/01 học sinh quy đổi; diện tích phòng học thực hành tối thiểu đạt 2,5 m2/ 01 học sinh quy đổi;
  8. Có đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý đủ về số lượng, đồng bộ về cơ cấu, đạt tiêu chuẩn về phẩm chất, trình độ chuẩn và kỹ năng nghề bảo đảm thực hiện mục tiêu, chương trình dạy nghề, đảm bảo tỷ lệ học sinh quy đổi trên giáo viên quy đổi tối đa là 20 học sinh trên 01 giáo viên; có giáo viên cơ hữu cho từng nghề được tổ chức đào tạo;
  9. Giám đốc trung tâm dạy nghề phải có đủ các tiêu chuẩn sau đây: Có phẩm chất, đạo đức tốt; Có bằng tốt nghiệp cao đẳng trở lên; Đã qua đào tạo, bồi dưỡng về nghiệp vụ quản lý; Đủ sức khoẻ theo quy định.
  10. Giáo viên dạy nghề: Giáo viên dạy lý thuyết trình độ sơ cấp nghề phải có bằng tốt nghiệp trung cấp nghề trở lên; giáo viên dạy thực hành phải là người có bằng tốt nghiệp trung cấp nghề trở lên hoặc là nghệ nhân, người có tay nghề cao; Có chứng chỉ sư phạm dạy nghề hoặc bằng tốt nghiệp đại học sư phạm kỹ thuật)

II.        PHẠM VI DỊCH VỤ CỦA SB LAW

2.1       Cách thức thực hiện:

SB Law có chức năng và sẵn sàng cung cấp cho Ông dịch vụ hỗ trợ thủ tục thủ tục xin cấp phép hoạt động của trung tâm dạy nghề trang điểm, cụ thể bao gồm các công việc sau đây:

–  Tư vấn và giải đáp mọi thắc mắc của Ông liên quan đến việc xin cấp phép hoạt động của trung tâm dạy nghề trang điểm, vẽ móng;

–  Soạn thảo 01 bộ hồ sơ xin cấp phép hoạt động của trung tâm dạy nghề trang điểm;

–  Thay mặt Ông tiến hành mọi thủ tục pháp lý cần thiết tại Sở Lao động Thương binh và Xã hội Hà Nội cho đến khi được cấp giấy chứng đăng ký hoạt động dạy nghề;

–  Thay mặt Quý công ty nhận kết quả và bàn giao cho Quý công ty.

2.2       Thời gian thực hiện.

–  Thời gian soạn để soạn hồ sơ xin: trong vòng 05 ngày làm việc kể từ ngày Quý công ty cung cấp đầy đủ tài liệu, thông tin theo yêu cầu của SB Law và hợp đồng dịch vụ pháp lý được ký kết;

–  Thời gian nhận được Giấy phép: 25 ngày làm việc kể từ ngày nộp hồ sơ hợp lệ;

Lưu ý: Trong trường hợp thời gian thẩm định hồ sơ của Quý Công ty tại cơ quan có thẩm quyền bị kéo dài hơn so với thời hạn nêu trên vì nguyên nhân khách quan, SB Law sẽ có trách nhiệm nỗ lực một cách hợp lý phối hợp và tác động để thúc đẩy tiến độ hồ sơ.

III.       PHÍ DỊCH VỤ

–  Phí dịch vụ cho hồ sơ xin cấp giấy phép hoạt động của trung tâm dạy nghề là: 38.000.000 VNĐ/hồ sơ (Bằng chữ: Ba mươi tám triệu đồng).

–  Thuế VAT: 3.800.000VNĐ (Bằng chữ: Hai triệu tám trăm nghìn đồng).

Tổng phí dịch vụ trên đã bao gồm phí nhà nước và thù lao cho SBLaw, nhưng không bao gồm những chi phí hỗ trợ chuyên viên cho trường hợp thẩm định lần 2 trở đi (do thẩm định lần đầu không đạt mà nguyên nhân do lỗi từ phía doanh nghiệp – Khách hàng), chi phí photo, công chứng, dịch thuật, phí ngân hàng và các chi phí khác ngoài phạm vi dịch vụ nêu tại mục 2.1 của Đề xuất dịch vụ này.

IV.       DANH MỤC TÀI LIỆU CẦN CHUẨN BỊ

STT

DANH MỤC TÀI LIỆU

YÊU CẦU

SỐ LƯỢNG

ĐƠN VỊ CHUẨN BỊ

 1 Công văn đăng ký hoạt động dạy nghề Theo mẫu

03

SBLAW

 2 Báo cáo thực trạng về các điều kiện đảm bảo cho hoạt động dạy nghề

Theo mẫu

03

SBLAW

 3 Quyết định thành lập trung tâm dạy nghề và bổ nhiệm Giám đốc trung tâm

Bản gốc

03

SBLAW

 4 Mẫu hợp đồng dạy nghề

Bản gốc

03

SBLAW

 5 Quy chế hoạt động của trung tâm

Bản gốc

03

SBLAW

 6 Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

Bản sao công chứng

03

Khách hàng

 7 Chương trình giảng day Bản gốc

01

Khách hàng

 

 8 Giáo trình, tài liệu

Bản gốc

01 bản/loại

Khách hàng

 9 Hợp đồng lao động ký với mỗi nhân viên, giáo viên, người đứng đầu trung tâm (nếu là người được thuê) Bản sao có đóng dấu treo của công ty

02

Khách hàng

 

10  Giấy khám sức khỏe của người đứng đầu trung tâm, nhân viên, giáo viên Bản sao chứng thực

02

Khách hàng

 

11  Sơ yếu lý lịch có xác nhân của cơ quan có thẩm quyền của người đứng đầu trung tâm và các nhân viên, giáo viên Bản gốc/theo mẫu

02

Khách hàng

 12 Giấy giới thiệu Bản gốc

02

Khách hàng

 

13  Bằng cấp (từ trung cấp nghề trở lên), chứng chỉ dạy nghề/ bằng đại học sư phạm dạy nghề của người đứng đầu trung tâm nhân viên, giáo viên phù hợp với vị trí làm việc Bản sao có công chứng

02/loại

Khách hàng

14  Bằng cấp (từ cao đảng trở lên), chứng chỉ đã qua lớp bồi dướng quản lý của người đứng đầu trung tâm Bản sao có công chứng

02/loại

Khách hàng

 15 Mẫu chứng chỉ sơ cấp nghề Bản gốc

02 bản

Khách hàng

 16 Hợp đồng thuê văn phòng nếu là đi thuê/Giấy chứng nhận quyền sử dụng hợp pháp. Bản sao công chứng

02

Khách hàng

Ông vui lòng ký vào thư đính kèm bên dưới và gửi lại cho chúng tôi hoặc xác nhận qua email. Đề xuất dịch vụ pháp lý này sẽ có hiệu lực nếu được xác nhận và đồng ý trong vòng 30 ngày kể từ ngày gửi Đề xuất dịch vụ tư vấn pháp luật.

Một lần nữa, SB Law xin gửi đến Ông ty lời cảm ơn và lời chào trân trọng!

SB Law mong sớm nhận được sự phúc đáp của Ông.

Giới thiệu sblaw

Tin nổi bật

camera hành trình cho phương tiện giao thông

Quy định về lắp camera hành trình cho xe tải.

Câu hỏi: Chúng tôi là doanh nghiệp logistic, chúng tôi có câu hỏi gửi luật …

Chat Zalo: 0904340664