Untitled 2
Soát xét các hợp đồng lao động

Soát xét các hợp đồng lao động đang áp dụng trong doanh nghiệp

Qua trao đổi sơ bộ với doanh nghiệp, chúng tôi được biết Quý Công ty đang có nhu cầu được một Công ty tư vấn chuyên nghiệp tư vấn và hỗ trợ soát xét các hợp đồng lao động đang áp dụng sau đó dự thảo các hợp đồng lao động mới đảm bảo đúng quy định Bộ luật lao động.

Là một Công ty tư vấn chuyên cung cấp các dịch vụ toàn diện liên quan đến đầu tư nước ngoài, tài chính ngân hàng, bất động sản, tư vấn soạn thảo, đàm phán và hỗ trợ ký kết các hợp đồng thương mại trong nước và nước ngoài, tư vấn và hỗ trợ tiến hành thủ tục xin cấp các loại giấy phép con, với đội ngũ luật sư và chuyên viên tư vấn được đào tạo chuyên nghiệp, SBLaw có đủ năng lực để cung cấp cho Quý Công ty dịch vụ tư vấn và hỗ trợ nêu trên.

Sau đây, SBLaw xin gửi đến DN bản đề xuất dịch vụ nội dung như sau:

I.          PHẠM VI DỊCH VỤ CỦA SBLAW

1.1       Cách thức thực hiện: SBLaw có chức năng và sẵn sàng cung cấp cho Quý Công ty dịch vụ soát xét hợp đồng lao động và dự thảo các hợp đồng lao động mới, cụ thể bao gồm các công việc sau đây:

–           Soát xét các hợp đồng lao động đang áp dụng cho người lao động, từ đó dự thảo hợp đồng lao động mới đảm bảo tuân thủ các quy định của Bộ luật lao động;

–           Dự thảo mẫu Biên bản thỏa thuận chấm dứt hợp đồng lao động;

–           Dự thảo mẫu Biên bản thỏa thuận đối với việc người lao động thế chấp tài sản để đảm bảo thực hiện hợp đồng lao động.

2.2      Thời gian thực hiện:

            Thời gian soát xét và dự thảo các hợp đồng lao động: 03 ngày làm việc ngay sau khi khách hàng thanh toán đầy đủ phí dịch vụ cho SBLaw.

III.      PHÍ DỊCH VỤ

–           Phí dịch vụ pháp lý các công việc là: 10.000.000VNĐ (Bằng chữ: Mười triệu đồng)

–           10% thuế Giá trị gia tăng: 1.000.000VNĐ (Bằng chữ: Một triệu đồng)

–           Tổng phí dịch vụ sau thuế: 11.000.000VNĐ(Bằng chữ: Mười một triệu đồng).

Giới thiệu sblaw

Tin nổi bật

Chữ ký điện tử

Thời điểm và địa điểm nhận thông điệp dữ liệu

Câu hỏi: Công ty tôi và công ty đối tác thực hiện giao dịch thông …

Chat Zalo: 0904340664