Untitled 2

Sử dụng phương tiện quảng cáo thương mại

Hiện nay, quảng cáo thương mại là một hạng mục chiến lược không thể thiếu được đối với mỗi nhà kinh doanh. Quảng cáo thương mại có thể dùng nhiều cách khác nhau, nhiều phương tiện khác nhau, nhưng điều quan trọng là phải sử dụng những phương tiện đó thế nào cho hợp lý vào hợp pháp?

Sau đây là những quy định của pháp luật về sử dụng phương tiện quảng cáo thương mại:

Khái niệm: Phương tiện quảng cáo thương mại là công cụ được sử dụng để giới thiệu các sản phẩm quảng cáo thương mại.

Phương tiện quảng cáo thương mại bao gồm:

–       Các phương tiện thông tin đại chúng.

–       Các phương tiện truyền tin.

–       Các loại xuất bản phẩm.

–       Các loại bảng, biển, băng, pa-nô, áp-phích, vật thể cố định, các phương tiện giao thông hoặc các vật thể di động khác.

–        Các phương tiện quảng cáo thương mại khác. Vd: internet,…

Sử dụng phương tiện quảng cáo thương mại:

1. Việc sử dụng phương tiện quảng cáo thương mại phải tuân thủ các quy định của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền.

2. Việc sử dụng phương tiện quảng cáo thương mại phải bảo đảm các yêu cầu sau đây:

–       Tuân thủ các quy định của pháp luật về báo chí, xuất bản, thông tin, chương trình hoạt động văn hoá, thể thao, hội chợ, triển lãm.

–       Tuân thủ quy định về địa điểm quảng cáo, không gây ảnh hưởng xấu đến cảnh quan, môi trường, trật tự an toàn giao thông, an toàn xã hội.

–        Đúng mức độ, thời lượng, thời điểm quy định đối với từng loại phương tiện thông tin đại chúng.

Giới thiệu sblaw

Tin nổi bật

Thủ tục đăng kí hoạt động khuyến mại

Câu hỏi: Công ty tôi là công ty bán sản phẩm công nghệ Hiện tôi …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Chat Zalo: 0904340664