Untitled 2
thua-ke-theo-phap-luat-internet

Sự khác nhau giữa người thừa kế không muốn trở thành thành viên và người thừa kế từ chối nhận thừa kế

Câu hỏi:  Luật sư cho tôi hỏi: “Người thừa kế không muốn trở thành thành viên”  theo quy định tại Khoản 3 Điều 54 và “Người thừa kế từ chối nhận thừa kế” quy định tại Khoản 4 Điều 54 khác nhau thế nào? Mong luật sư sẽ giải đáp.

Luật sư tư vấn:

Công ty TNHH Luật SB Law cảm ơn bạn đã quan tâm đến dịch vụ tư vấn pháp lý của chúng tôi. Liên quan đến thắc mắc của bạn, chúng tôi xin được tư vấn như sau:

Theo Điểm a Khoản 3 Điều 54 Luật Doanh nghiệp 2014:

“3. Phần vốn góp của thành viên được công ty mua lại hoặc chuyển nhượng theo quy định tại Điều 52 và Điều 53 của Luật này trong các trường hợp sau đây:

  1. a) Người thừa kế không muốn trở thành thành viên”

Và Khoản 4 Điều 54:

“4. Trường hợp phần vốn góp của thành viên là cá nhân chết mà không có người thừa kế, người thừa kế từ chối nhận thừa kế hoặc bị truất quyền thừa kế thì phần vốn góp đó được giải quyết theo quy định của pháp luật về dân sự.”

Do vậy, căn cứ vào hai quy định này, trường hợp người thừa kế không muốn trở thành thành viên nghĩa là họ không muốn trở thành thành viên góp vốn của công ty này, họ không muốn tham gia vào hoạt động của công ty, không đồng nghĩa với việc họ không nhận thừa kế. Họ vẫn nhận nhưng vì không muốn trở thành thành viên của công ty,nên công ty mua lại hoặc chuyển nhượng phần vốn góp đó theo quy định của pháp luật, người thừa kế sẽ nhận được số tiền tương ứng với phần vốn góp thừa kế của mình.

Còn trong trường hợp người thừa kế từ chối nhận thừa kế có nghĩa là người đó từ chối không nhận phần vốn góp được xem là di sản thừa kế của thành viên đã chết. Đồng nghĩa với việc, người thừa kế đó vừa không được nhận phần vốn góp vừa không trở thành thành viên của công ty.

 

Giới thiệu sblaw

Tin nổi bật

XIN CẤP GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG DỊCH VỤ VIỆC LÀM

XIN CẤP GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG DỊCH VỤ VIỆC LÀM

XIN CẤP GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG DỊCH VỤ VIỆC LÀM

Chat Zalo: 0904340664