Untitled 2
Giấy Chứng nhận Đầu tư

Sửa đổi Giấy Chứng nhận Đầu tư bổ sung ngành cho thuê nhà xưởng và thành lập Chi nhánh Bình Dương

Doanh nghiệp hỏi: Chúng tôi là doanh nghiệp FDI từ Đài Loan, hiện tại, chúng tôi có nhu cầu sửa đổi Giấy Chứng nhận Đầu tư nhằm bổ sung ngành nghề cho thuê nhà xưởng và sau đó thành lập Chi nhánh của mình tại Bình Dương để thực hiện dự án đầu tư cho thuê nhà xưởng tại Khu Công nghiệp Việt Nam Singapore, vậy đề nghị luật sư SBLAW tư vấn thủ tục?

Luật sư trả lời: Chúng tôi Công ty Luật TNHH SBLAW được biết Công ty (Sau đây được gọi tắt là “Khách hàng” đang có nhu cầu sửa đổi Giấy Chứng nhận Đầu tư nhằm bổ sung ngành nghề cho thuê nhà xưởng và sau đó thành lập Chi nhánh của mình tại Bình Dương để thực hiện dự án đầu tư cho thuê nhà xưởng tại khu công nghiệp Việt Nam Singapore

Do đó, chúng tôi hân hạnh đệ trình Quý Khách hàng bản Đề xuất dịch vụ tư vấn pháp luật để Quý Khách hàng xem xét.

1. Ý KIẾN TƯ VẤN CỦA SBLAW

1.1. Về việc bổ sung ngành nghề cho Khách hàng ngành nghề cho thuê nhà xưởng là một trong những ngành nghề được diều chỉnh bởi Luật Kinh doanh Bất động sản số 63/2006/QH11 ngày 29/06/2006 và là ngành nghề kinh doanh có điều kiện.

Điều kiện cụ thể với ngành nghề này gồm:

(1) vốn điều lệ tối thiểu là 6 tỷ Việt Nam Đồng, và sẽ là 20 tỷ kể từ ngày 1/7/2015;

(2) doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực này phải có nhà xưởng đủ điều kiện để đưa vào kinh doanh

+ Với nhà đầu tư nước ngoài thì nhà xưởng phải do họ tạo lập. Tức là nhà đầu nước ngoài phải thuê đất lâu dài và xây dựng nhà xưởng trên đó với đầy đủ giấy phép về phòng cháy chữa cháy, môi trường, an ninh để thực hiện cho thuê;

+ Với nhà đầu tư trong nước thì ngoài quyền như trên còn được nhận chuyển nhượng hay thuê để cho thuê lại.

Do đó, hiện nay, theo Luật Kinh doanh Bất động sản đang có hiệu lực, nhà đầu tư nước ngoài không được thực hiện hoạt động cho thuê lại bất động sản, trong đó có nhà xưởng.

Tuy nhiên, khi Luật Kinh doanh Bất động sản số 66/2014/QH13 có hiệu lực kể từ ngày 1/7/2015, Nhà đầu tư nước ngoài được phép thuê bất động sản để cho thuê lại.

Vì vậy, tại thời điểm hiện nay, trong trường hợp Quý doanh nghiệp đăng ký dịch vụ cho các công ty con trực thuộc tập đoàn thuê kho, Doanh nghiệp có hai lựa chọn như sau:

– Thuê đất và đầu tư tạo lập xây dựng kho. Nếu lựa chọn phương án này, Doanh nghiệp bắt buộc phải thay đổi địa điểm thực hiện dự án sang địa điểm mới để đảm bảo đủ điều kiện xây dựng kho để cho thuê.

– Thuê kho của các công ty khác đã được cấp phép và cho các công ty con thuộc tập đoàn thuê lại. Theo kinh nghiệm của chúng tôi, mặc dù, tại thời điểm hiện nay, Luật kinh doanh bất động sản 2014 vẫn chưa có hiệu lực, cơ quan cấp phép vẫn có thể xem xét đơn đề nghị của Doanh nghiệp.

Khi tiến hành bổ sung ngành nghề cho thuê nhà xưởng, chủ đầu tư của Doanh nghiệp sẽ phải tiến hành đưa thêm vốn đầu tư vào Việt Nam để tiến hành hoạt động kinh doanh cho thuê nhà xưởng do việc bổ sung thêm ngành nghề kinh doanh sẽ được coi là hoạt động mở rộng đầu tư và số vốn trên Giấy Chứng nhận Đầu tư hiện tại của Doanh nghiệp được coi là nguồn vốn dành cho các mục tiêu kinh doanh hiện tại của Doanh nghiệp.

Hồ sơ sửa đổi này sau khi nộp hồ sơ đến Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, cơ quan cấp phép sẽ xin ý kiến của các bộ ngành liên quan như Bộ Xây dựng, Bộ Công thương, Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

1.2. Về việc thành lập chi nhánh của Doanh nghiệp tại Bình Dương, Chi nhánh của Công ty có vốn đầu tư nước ngoài (sau đây gọi là “FIC”) tại Việt Nam có thể được thành lập dưới các hình thức như dưới đây:

– Phương án 1: Thành lập Chi nhánh bằng cách nộp hồ sơ xin cấp Giấy Chứng nhận Hoạt động Chi nhánh với ngành nghề kinh doanh là thực hiện các ngành nghề kinh doanh như quy định trên Giấy Chứng nhận Đầu tư của Doanh nghiệp theo ủy quyền của Doanh nghiệp. Theo đó, Chi nhánh có thể thực hiện các hoạt động như ngành nghề của Doanh nghiệp mà không cần có Giấy Chứng nhận Đầu tư và không cần Doanh nghiệp đưa vốn vào Chi nhánh.

– Phương án 2: Thành lập Chi nhánh bằng cách nộp hồ sơ xin cấp Giấy Chứng nhận Đầu tư cho Chi nhánh. Với phương án này, Chi nhánh sẽ có thể thực hiện ngành nghề cho thuê nhà xưởng như Doanh nghiệp.

Tuy nhiên, các chủ đầu tư của Doanh nghiệp sẽ phải bổ sung thêm vốn đầu tư vào Việt Nam để đảm bảo hoạt động kinh doanh của Chi nhánh tại Bình Dương.

2 Thủ tục sửa đổi Giấy Chứng nhận Đầu và thành lập Chi nhánh của Doanh nghiệp theo các bước như sau:

Chúng tôi dự kiến rằng, thủ tục sửa đổi Giấy Chứng nhận Đầu tư và thành lập Chi nhánh sẽ được thực hiện với các bước như sau:

2.1. Chuẩn bị hồ sơ điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư: Chúng tôi sẽ thu thâp thông tin và tài liệu cần thiết từ Khách hàng. Sau khi nhận được thông tin cần thiết từ Khách hàng, chúng tôi sẽ dịch tài liệu từ tiếng Anh sang tiếng Việt (nếu cần thiết) và chuẩn bị hồ sơ theo quy định của pháp luật cũng như theo yêu cầu của cơ quan chức năng. Hồ sơ đăng ký sẽ được gửi tới Khách hàng để rà soát và cho ý kiến nếu cần sửa đổi, bổ sung những nội dung trong hồ sơ đăng ký.

Sau khi cập nhật hồ sơ dựa trên ý kiến của Khách hàng, chúng tôi sẽ xin ý kiến sơ bộ của của cơ quan chức năng về hồ sơ đăng ký.

Cuối cùng, chúng tôi sẽ gửi toàn bộ hồ sơ để Khách hàng ký. Thời hạn để hoàn tất mỗi bộ hồ sơ dự kiến từ 7 – 10 ngày làm việc.

2.2. Nộp hồ sơ đăng ký lên cơ quan chức năng: Trong vòng 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ có chữ ký và đóng dấu, chúng tôi sẽ nộp hồ sơ lên cơ quan chức năng.

2.3. Thủ tục cấp phép: Trong thời hạn 2 tháng từ ngày nộp hồ sơ hợp lệ, Chúng tôi sẽ nhận được Giấy Chứng nhận Đầu tư sửa đổi của Doanh nghiệp. Trong thời hạn 3 tháng từ ngày nộp hồ sơ hợp lệ, Chúng tôi sẽ nhận được Giấy Chứng nhận Đầu tư cho Chi nhánh tại Bình Dương. Trong một số trường hợp, thời hạn này có thể kéo dài hơn do phải giải trình với các cơ quan có thẩm quyền liên quan.

2.4. Thủ tục sau cấp phép: Trong vòng 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận được Giấy chứng nhận đầu tư sửa đổi hoặc Giấy Chứng nhận Đầu tư của Chi nhánh, chúng tôi sẽ hoàn thành thủ tục sau cấp phép.

2.5. Ghi nhận thông tin của Chi nhánh vào Giấy Chứng nhận Đầu tư: sau khi nhận Giấy Chứng nhận Đầu tư của Chi nhánh, Chúng tôi sẽ hỗ trợ Khách hàng tiến hành sửa đổi Giấy Chứng nhận Đầu tư tại Hà Nội để ghi nhận thông tin của Chi nhánh. Thủ tục này sẽ cần khoảng 20 ngày làm việc kể từ ngày nộp hồ sơ lên cơ quan chức năng có thẩm quyền.

3. PHẠM VI CÔNG VIỆC CỦA LUẬT SƯ

Phạm vi dịch vụ của chúng tôi bao gồm:

3.1.Chuẩn bị các tài liệu trong hồ sơ đơn :

Thông báo cho khách hàng về các tài liệu cần thiết; Dự thảo các tài liệu trong hồ sơ xin cấp phép;

Trao đổi với khách hàng trong việc soạn thảo các tài liệu;

Điều chỉnh hồ sơ dựa trên ý kiến của khách hàng;

Tiếp thu ý kiến của các cơ quan có thẩm quyền;

Hoàn thiện hồ sơ trên cơ sở nhận xét của cơ quan có thẩm quyền;

Dịch các tài liệu sang tiếng việt để ký.

3.2.Thủ tục cấp phép:

Nộp hồ sơ lên cơ quan có thẩm quyền cấp phép;

Theo dõi hồ sơ trong quá trình nhận sự chấp thuận từ cơ quan có thẩm quyền;

Cập nhật cho khách hàng về tiến trình cũng như những yêu cầu thêm, nếu có và hỗ trợ khách hàng trong việc điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tưThủ tục sau cấp phép: Đối với việc sửa đổi Giấy Chứng nhận Đầu tư của Doanh nghiệp

Thông báo về việc sửa đổi Giấy Chứng nhận Đầu tư trên báo;

Thông báo về việc sửa đổi Giấy Chứng nhận Đầu tư với cơ quan thuế.

3.3. Đối với việc thành lập Chi nhánh tại Bình Dương

Thông báo về việc thành lập Chi nhánh trên báo;

Đăng ký và nhận con dấu;

Đăng ký và nhận mã số thuế (nếu có)

Giới thiệu sblaw

Tin nổi bật

CÁC ƯU ĐÃI VỀ ĐẦU TƯ THEO PHÁP LUẬT VIỆT NAM

Câu hỏi: Các ưu đãi dành cho các nhà đầu tư theo pháp luật Việt Nam …

Chat Zalo: 0904340664