Untitled 2

Tác động của việc Viêt Nam gia nhập cộng đồng kinh tế Asean.

Khi trả lời phỏng vấn truyền hình VITV về tác động của việc Việt Nam gia nhập cộng đồng kinh tế Asean, Luật sư Nguyễn Thanh Hà, chủ tịch SBLAW đã đưa ra quan điểm như sau:

Việc Việt Nam gia nhập cộng đồng kinh tế Asean vào tháng 12/2015 thể hiện quyết tâm của Chính phủ khi hội nhập sâu rộng vào nền kinh tế khu vực và thế giới.

Khi gia nhập cộng đồng, các chính sách và thể chế, pháp luật của Việt Nam sẽ tiếp tục được cải thiện, sửa đổi nhằm phù hợp hơn với các tiêu chuẩn và yêu cầu của cộng đồng, điều này thúc đẩy việc xây dựng pháp luật nói chung và pháp luật kinh doanh nói riêng theo chuẩn của khu vực và thế giới, góp phần hình thành thể chế kinh tế thị trường.

Bên cạnh đó, việc cộng đồng kinh tế Asean hình thành cũng giúp doanh nghiệp Việt Nam có sự tiếp cận thị trường trong khối Asean một cách dễ dàng hơn với việc hàng rào thuế quan được dỡ bỏ, thị trường lao động và đầu tư được cởi mở, điều này đặc biệt quan trọng với một nền kinh tế hướng vào xuất khẩu như Việt Nam.

Luật sư Hà cũng mong muốn các doanh nghiệp Việt Nam sẽ tìm hiểu kỹ các ưu đãi này nhằm tận dụng và có chiến l

lược cung cấp hàng hóa trong thời gian tới.

Tuy nhiên, Việt Nam tiếp tục phải dỡ bỏ hàng rào thuế quan, mở cửa thị trường lao động và dịch vụ, điều này gây áp lực cạnh tranh lớn đối với Việt Nam khi nhièu quốc gia trong khối có nền kinh tế phát triển hơn Việt Nam, doanh nghiệp họ mạnh hơn doanh nghiệp Việt về kỹ năng quản lý, nguồn nhân lực và vồn.

Luật sư Hà kiến nghị Chính phủ có sự hỗ trợ thông tin cho doanh nghiệp để doanh nghiệp nắm được thông tin, chủ động trong quá trình kinh doanh, tăng cường nội lực để hạn chế những tác động tiêu cực của quá trình hội nhập.

Giới thiệu sblaw

Tin nổi bật

BCC

Cá nhân có được ký hợp đồng BCC với một tổ chức không?

Câu hỏi: Tôi đang có kế hoạch muốn ký kết hợp đồng hợp tác kinh …

Chat Zalo: 0904340664