Untitled 2
văn phòng đại diện công ty

Tài liệu cho văn phòng đại diện công ty nước ngoài tại Việt Nam.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

————-

TÓM TẮT LÝ LỊCH NHÂN VIÊN LÀM VIỆC

TẠI VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN

(Dành cho người Việt Nam)

 

Tên Văn phòng đại diện: 

Địa chỉ:

 

1.     Họ tên: …………………………………                      Giới tính: ……….. …………………

Ngày sinh: ………………………………….             Nơi sinh: ………… …………………

Số hộ chiếu/CMND: ………………..do ……                 cấp ngày ………… …………………

Quốc tịch: ………………………                          Tôn giáo: ………… …………………

Địa chỉ thường trú: ……………………….

Địa chỉ hiện tại: …………………………..

Trình độ học vấn:…………………….      ……..                Ngoại ngữ: ………………………….

 

2.     Nghề nghiệp: ………………………….                     Chức vụ: …………………………….

Mức lương hiện nay: ………………………                     Năm xếp lương:…………………….

Ngày vào làm việc tại VPĐD: …………..

 

Tóm tắt quá trình công tác (ghi rõ tháng/năm):

 

Thời gian Chức vụ Nơi làm việc Ghi chú
Từ Đến
 

 

 

 

 

       

 

3. Quan hệ gia đình (cha mẹ, vợ., anh/chị/em ruột . . . ):

 

Họ và tên Năm sinh Quan hệ với đương sự Nghề nghiệp Nơi ở hiện nay
 

 

 

 

 

       

Tôi xin cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật và chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có gì sai.

 

TP. Hồ Chí Minh, ngày … tháng … năm 2014

Người khai ký tên (ghi rõ họ tên)

 

 

……………………..

 Xác nhận của chính quyền địa phương:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Giới thiệu sblaw

Tin nổi bật

XIN CẤP GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG DỊCH VỤ VIỆC LÀM

XIN CẤP GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG DỊCH VỤ VIỆC LÀM

XIN CẤP GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG DỊCH VỤ VIỆC LÀM

Chat Zalo: 0904340664