Untitled 2

Cổ phần chào bán của doanh nghiệp

Câu hỏi: Tại sao trong nội dung giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của công ty cổ phần,phần nội dung liên quan đến vốn điều lệ phải có đầy đủ thông tin về số cổ phần,giá trị cổ phần đã góp và số cổ phần được quyền chào bán?

Trả lời: oản 4 Điều 25 Luật Doanh nghiệp 2005 quy định phần nội dung vốn điều lệ trong giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của công ty cổ phần phải có đầy đủ số cổ phần, giá trị vốn cổ phần đã góp và số cổ phần được quyền chào bán vì công ty cổ phần là loại công ty duy nhất có quyền phát hành cổ phiếu ra công chúng để huy động vốn từ công chúng. Do vậy, thông tin về vốn điều lệ phải được minh bạch vì ngay từ khi thành lập, các cổ đông sáng lập chỉ cần sở hữu 20% vốn điều lệ thì công ty cổ phần đã được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh. Nhiều khi công ty cổ phần đăng ký vốn điều lệ lớn nhưng mới góp được rất ít. Ví dụ: đăng ký vốn điều lệ 10 tỷ đồng nhưng thực tế mới góp được 2 tỷ đồng đã được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh. Trong trường hợp này số cổ phần được quyền chào bán là 10 tỷ đồng, đã bán được 2 tỷ đồng và được bán tiếp là 8 tỷ đồng.

 Năng lực tài chính thực sự của công ty cổ phần chỉ là 2 tỷ đồng lúc thành lập.

Quy định trên giúp cho khách hàng có thông tin chính xác về khả năng tài chính của công ty cổ phần, khả năng thanh toán của cổ đông khi công ty phá sản để khách hàng tự kiểm tra và quyết định quan hệ với công ty cổ phần nói chung vì cổ đông của công ty cổ phần chỉ chịu trách nhiệm về các khoản nợ của công ty trên số vốn đã góp vào công ty.

Quy định trên thực sự làm minh bạch năng lực tài chính của công ty cổ phần, giúp cho các nhà đầu tư có quyết định chính xác khi tham gia thị trường.

Theo Luâ gia: Cao Bá Khoát và Luật sư:Trần Hữu Huỳnh.

Giới thiệu sblaw

Tin nổi bật

Trường hợp nào bị coi là xung đột lợi ích?

Câu hỏi: Tôi là trưởng ban dự án của một doanh nghiệp nhà nước. Hiện …

Chat Zalo: 0904340664