Untitled 2
brand name

Tên doanh nghiệp xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp

Câu hỏi: Tôi làm ở công ty TNHH & TM khai thác hải sản và sản xuất nước mắm PH, gần đây công ty tôi phát hiện một doanh nghiệp khác đăng ký dưới tên Công ty TNHH PH. Quý luật sư cho tôi hỏi, công ty tôi có được khởi kiện công ty này vì đã xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp hay không?

Luật sư tư vấn:

Công ty Luật TNHH SB Law cảm ơn bạn đã quan tâm đến dịch vụ tư vấn pháp lý của chúng tôi. Liên quan đến thắc mắc của bạn, chúng tôi xin tư vấn như sau:

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 19 Nghị định 78/2015/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp như sau:

“1. Không được sử dụng tên thương mại, nhãn hiệu, chỉ dẫn địa lý của tổ chức, cá nhân đã được bảo hộ để cấu thành tên riêng của doanh nghiệp, trừ trường hợp được sự chấp thuận của chủ sở hữu tên thương mại, nhãn hiệu, chỉ dẫn địa lý đó. Trước khi đăng ký đặt tên doanh nghiệp, người thành lập doanh nghiệp hoặc doanh nghiệp có thể tham khảo các nhãn hiệu, chỉ dẫn địa lý đã đăng ký và được lưu giữ tại Cơ sở dữ liệu về nhãn hiệu và chỉ dẫn địa lý của cơ quan quản lý nhà nước về sở hữu công nghiệp.

Căn cứ quy định này, tên thương mại, nhãn hiệu của doanh nghiệp đã được bảo hộ mà doanh nghiệp khác sử dụng để cấu thành tên riêng của doanh nghiệp đó thì như vậy là vi phạm pháp luật. Với những thông tin mà bạn cung cấp, nếu tên công ty bạn đã được đăng ký bảo hộ thì công ty kia đã vi phạm quy định trên và công ty bạn hoàn toàn có thể khởi kiện công ty TNHH PH, đề nghị Phòng Đăng khí kinh doanh yêu cầu công ty TNHH PH phải thay đổi tên gọi cho phù hợp  theo Khoản 3 Điều 19 Nghị định này:

“3. Chủ th quyn sở hữu công nghiệp có quyền đề nghị Phòng Đăng ký kinh doanh yêu cu doanh nghiệp có tên xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp phải thay đi tên gọi cho phù hợp. Chủ thể quyền sở hữu công nghiệp có nghĩa vụ cung cấp cho Phòng Đăng ký kinh doanh các tài liệu cần thiết theo quy định tại Khoản 4 Điều này.

Giới thiệu sblaw

Tin nổi bật

XIN CẤP GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG DỊCH VỤ VIỆC LÀM

XIN CẤP GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG DỊCH VỤ VIỆC LÀM

XIN CẤP GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG DỊCH VỤ VIỆC LÀM

Chat Zalo: 0904340664