Untitled 2
quản lý khu công nghiệp

Thành lập chi nhánh tại Ban quản lý khu các khu chế xuất và công nghiệp TP. Hồ Chí Minh (HEPZA).

SBLAW cung cấp một số thông tin về việc thành lập chi nhánh tại Ban quản lý khu các khu chế xuất và công nghiệp TP. Hồ Chí Minh (HEPZA) như sau:

(i) Trường hợp chi nhánh gắn liền với dự án:

Nhà đầu tư thực hiện thủ tục đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư cho dự án gắn với thành lập chi nhánh công ty. Lúc này Giấy chứng nhận đầu tư đồng thời là Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh.

“Gắn với dự án” ở đây có thể hiểu là chi nhánh thực hiện một dự án mới hoặc cũng áp dụng cho trường hợp chi nhánh thực hiện dự án đã được phê duyệt của công ty mẹ nhưng có thực hiện hoạt động sản xuất trong KCN, KCX.

(ii) Trường hợp chi nhánh không gắn với dự án:

Do HEPZA có chủ trương quy hoạch tập trung các dự án sản xuất đặt trong KCN, KCX, do đó các chi nhánh công ty không gắn với dự án, tức chỉ hoạt động theo chức năng văn phòng liên lạc hoặc giao dịch thì HEPZA sẽ xem xét từng trường hợp cụ thể.

Giới thiệu sblaw

Tin nổi bật

BCC

Cá nhân có được ký hợp đồng BCC với một tổ chức không?

Câu hỏi: Tôi đang có kế hoạch muốn ký kết hợp đồng hợp tác kinh …

Chat Zalo: 0904340664