Untitled 2

Thành lập công ty bất động sản.

Doanh nghiệp hỏi: Tôi muốn thành lập doanh nghiệp bất động sản thì thủ tục thế nào?

Luật sư trả lời:

1.Để thành lập doanh nghiệp kinh doanh bất động sản, nhà đầu tư cần chuẩn bị các tài liệu sau: 

– Văn bản xác nhận vốn pháp định là 6 tỷ của một ngân hàng thương mại.

– Bản sao chứng thực CMND còn thời hạn của các cổ đông công ty;

– Bản sao chứng thực CMND của đại diện theo pháp luật (nếu người này không phải là cổ đông công ty).

2. Phí dịch vụ thành lập doanh nghiệp: 10 triệu đồng 

Phí đăng 03 số báo bố cáo thành lập DN: 800.000 VNĐ

Tổng phí dịch vụ: 10,8 triệu (chưa bao gồm VAT)

Lưu ý: Phí này đã bao gồm phí nhà nước, thù lao cho SB Law, phí khắc dấu nhưng chưa bao gồm chi phí dịch thuật, công chứng và những chi phí khác nằm ngoài phạm vi dịch vụ của SB Law.

3. Phạm vi dịch vụ của SB Law:

– Tư vấn, soạn hồ sơ thành lập doanh nghiệp

– Nộp và theo dõi hồ sơ cho đến khi nhận được kết quả: Giấy chứng nhận ĐKDN, con dấu và mẫu dấu

– Đăng 03 số báo thành lập doanh nghiệp.

– Bàn giao kết quả cuối cùng cho KH.

4. Thời gian thực hiện:

– Soạn hồ sơ: 02 ngày làm việc kể từ ngày SB Law nhận được tài liệu do KH cung cấp và KH thực hiện tạm ứng trước 50% tổng phí dịch vụ.

– Thời gian nhận được Giấy chứng nhận ĐKDN, con dấu: trong vòng 09 ngày làm việc kể từ ngày nộp hồ sơ hợp lệ.

– Thời gian nhận 03 số báo: trong vòng 07 ngày làm việc kể từ ngày đăng báo.

Trên đây là nội dung dịch vụ của SB Law

Giới thiệu sblaw

Tin nổi bật

Bán nhà

Cán bộ, công chức có được tham gia vào hoạt động kinh doanh bất động sản không?

Câu hỏi: Tôi là cán bộ nhà nước và hiện tại tôi đang có một …

Chat Zalo: 0904340664