Untitled 2
thi công công trình xây dựng

Thành lập công ty nước ngoài trong lĩnh vực  tư vấn, thiết kế, thi công công trình xây dựng

Câu hỏi: Chúng tôi là nhà đầu tư nước ngoài và muốn Thành lập công ty nước ngoài trong lĩnh vực  tư vấn, thiết kế, thi công công trình xây dựng, SBLAW có thể tư vấn?

Luật sư trả lời: SBLAW có một số lưu ý đối với dịch vụ xây dựng như sau;
Đối với dịch vụ tư vấn thiết kế (dịch vụ tư vấn kỹ thuật CPC 8672): nhà đầu tư có thể thành lập và không hạn chế;
Đối với lĩnh vực thi công xây dựng công trình: không hạn chế đối với nhà đầu tư;
Một trong những lưu ý đối với hồ sơ đó là ngành nghề này là những ngành nghề đầu tư có điều kiện, hồ sơ phải hỏi ý kiến Bộ Xây dựng.
Sau khi thành lập phải xin cấp chứng chỉ năng lực đối với hoạt động xây dựng tương ứng.

Giới thiệu sblaw

Tin nổi bật

Báo

Điểm tin Báo Xây dựng số 82 (2197)

(Xây dựng) – Trên Báo Xây dựng ngày 10/10/2019 có các thông tin nổi bật …

Chat Zalo: 0904340664