Untitled 2
Thành lập công ty vốn nước ngoài

Thành lập một công ty 100% vốn đầu tư nước ngoài xuất nhập khẩu hàng điện tử tự động từ Nhật Bản

Q: Chúng tôi là nhà đầu tư Nhật Bản, hiện nay đang có nhu cầu thành lập một công 100% vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam để thực hiện việc xuất nhập khẩu hàng điện tử tự động từ Nhật Bản về Việt Nam.Do đó, chúng tôi cần SBLAW tư vấn về trình tự và thủ tục:

A: Về vấn đề này, SBLAW tư vấn cụ thể như sau:

1.Ý KIẾN TƯ VẤN SƠ BỘ

Theo quy định hiện hành của pháp luật Việt Nam về hoạt động đầu tư, khi tiến hành thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam, Nhà đầu tư nước ngoài sẽ phải tiến hành thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận đầu tư tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Giấy chứng nhận đầu tư đồng thời sẽ là giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam.

Thủ tục cấp giấy chứng nhận đầu tư theo quy định hiện hành là 20 ngày làm việc kể từ ngày nộp đủ hồ sơ lên cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Tuy nhiên, đối với các trường hợp phải thẩm tra trước khi cấp giấy chứng nhận đầu tư, áp dụng đối với các dự án đầu tư có giá trị từ 300 tỷ đồng trở lên hoặc đầu tư trong các lĩnh vực có điều kiện như phân phối, du lịch, tài chính ngân hàng… thời gian cấp phép là 45 ngày làm việc kể từ ngày nộp đủ hồ sơ hợp lệ lên cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Chúng tôi cũng lưu ý rằng, trên thực tế, thời gian cấp phép có thể bị kéo dài hơn do cơ quan cấp phép cần tham vấn ý kiến của các Bộ, ngành liên quan.

Trong trường hợp này, chúng tôi hiểu rằng, Nhà đầu tư nước ngoài dự kiến thành lập công ty 100% vốn đầu tư nước ngoài để thực hiện việc nhập các sản phẩm điện tử tự động từ nước ngoài về Việt Nam. Đối với lĩnh vực này, chúng tôi có một số lưu ý như sau:

Trường hợp 1: Công ty có vốn đầu tư nước ngoài chỉ thực hiện hoạt động nhập khẩu sản phẩm điện tử tự động và không tham gia trực tiếp vào hoạt động phân phối bán buôn, bán lẻ các sản phẩm nhập khẩu trên thị trường Việt Nam. Đối với trường hợp này, sản phẩm sau khi nhập khẩu sẽ chỉ được phép bán cho các Nhà phân phối đã được cấp phép hoạt động tại Việt Nam.

Trường hợp 2: Công ty có vốn đầu tư nước ngoài vừa thực hiện hoạt động nhập khẩu sản phẩm điện tử tự động và tham gia trực tiếp vào hoạt động phân phối bán buôn, bán lẻ các sản phẩm nhập khẩu trên thị trường Việt Nam. Đối với trường hợp này, nếu các sản phẩm điện tử tự động thuộc diện các mặt hàng tiêu dùng, Nhà đầu tư nước ngoài sẽ phải cân nhắc việc thành lập cơ sở bán lẻ trong các trung tâm thương mại đã được quy hoạch tại Hà Nội. Nếu diện tích của cơ sở bán lẻ từ 500m2 trở lên, việc cấp phép cho hoạt động của Trung tâm bán lẻ sẽ phụ thuộc vào quyết định của Hội đồng thẩm định độc lập do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội quyết định thành lập.

Chúng tôi cũng lưu ý rằng, các sản phẩm linh kiện điện tử nhập khẩu vào Việt Nam bắt buộc phải đáp ứng các điều kiện sau:

– Không thuộc danh sách các sản phẩm bị cấm hoặc hạn chế nhập khẩu, phân phối tại Việt Nam.

– Sản phẩm điện tử tự động không phải là sản phẩm đã qua sử dụng.

– Trong trường hợp nhà đầu tư tham gia vào hoạt động phân phối bán buôn và bán lẻ các sản phẩm nhập khẩu, mức vốn đầu tư nên từ 500,000USD trở lên. Trong trường hợp chỉ tham gia nhập khẩu (không tiến hành tham gia phân phối), mức vốn đầu tư có thể từ mức 250,000USD trở lên. Mức vốn đầu tư sẽ tỷ lệ thuận với số lượng danh mục sản phẩm dự kiến nhập khẩu (đăng ký theo 4 số đầu tiên trong mã HS).

2. PHẠM VI CÔNG VIỆC CỦA LUẬT SƯ

2.1.Phạm vi dịch vụ của chúng tôi bao gồm:

Chuẩn bị các tài liệu trong hồ sơ đơn :

Thông báo cho khách hàng về các tài liệu cần thiết;

Dự thảo các tài liệu trong hồ sơ đơn;

Trao đổi với khách hàng trong việc soạn thảo các tài liệu; Điều chỉnh hồ sơ dựa trên ý kiến của khách hàng;

Tiếp thu ý kiến của các cơ quan có thẩm quyền;

Hoàn thiện hồ sơ trên cơ sở nhận xét của cơ quan có thẩm quyền;

Dịch các tài liệu sang tiếng việt.

Thủ tục cấp phép:

Nộp hồ sơ lên cơ quan có thẩm quyền cấp phép;

Theo dõi hồ sơ trong quá trình nhận sự chấp thuận từ cơ quan có thẩm quyền;

Cập nhật cho khách hàng về tiến trình cũng như những yêu cầu thêm, nếu có và hỗ trợ khách hàng trong việc cấp giấy phép đầu tư.

Thủ tục sau cấp phép:

Sau khi nhận Giấy chứng nhận đầu tư, Công ty mới thành lập phải thực hiện các thủ tục hành chính.

Dịch vụ của chúng tôi bao gồm:

Nhận con dấu pháp nhân;

Nhận đăng ký mã số thuế;

Thông báo về việc thành lập Công ty trên báo.

III. CHUYỂN GIAO TÀI LIỆU

Tài liệu chuyển phát bao gồm các tài liệu được soạn thảo tại Việt Nam trong hồ sơ đơn nộp tại cơ quan cấp phép. Quý Khách hàng sẽ rà soát, phê duyệt và ký các tài liệu này.

SBLaw sẽ cung cấp Các bản dịch Tiếng Anh của những tài liệu này (hoặc các đoạn trích), tuy nhiên, những tài liệu được dịch nên được sử dụng nhằm mục đích tham khảo, không nhằm mục đích chấm dứt nghĩa vụ phải thực hiện của Quý Khách hàng.

Giới thiệu sblaw

Tin nổi bật

BCC

Cá nhân có được ký hợp đồng BCC với một tổ chức không?

Câu hỏi: Tôi đang có kế hoạch muốn ký kết hợp đồng hợp tác kinh …

Chat Zalo: 0904340664