Untitled 2
thanh-toan-trong-giao-dich-bat-dong-san

Thanh toán trong giao dịch bất động sản

Câu hỏi: Luật sư có thể cho tôi hỏi: giá mua bán, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê mua bất động sản và Thanh toán trong giao dịch bất động sản được quy định như thế nào trong luật KDBĐS 2014?

Luật sư trả lời: Tại điều 15 và điều 16 luật KDBĐS 2014 đã quy định lần lượt về giá mua bán, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê mua bất động sản và Thanh toán trong giao dịch bất động sản như sau:

I. Giá mua bán, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê mua bất động sản

Giá mua bán, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê mua bất động sản do các bên thỏa thuận và được ghi rõ trong hợp đồng. Trường hợp Nhà nước có quy định về giá thì các bên phải thực hiện theo quy định đó.

II. Thanh toán trong giao dịch bất động sản

1. Việc thanh toán trong giao dịch bất động sản do các bên thỏa thuận trong hợp đồng và phải tuân thủ quy định của pháp luật về thanh toán.

2. Việc phạt và bồi thường thiệt hại do bên mua, bên nhận chuyển nhượng, bên thuê, bên thuê mua chậm tiến độ thanh toán hoặc bên bán, bên chuyển nhượng, bên cho thuê, bên cho thuê mua chậm tiến độ bàn giao bất động sản do các bên thỏa thuận và phải được ghi rõ trong hợp đồng.

Giới thiệu sblaw

Tin nổi bật

Mua bán nhà

Có được chuyển nhượng hợp đồng thuê mua nhà không?

Câu hỏi: Tôi có ký hợp đồng thuê mua nhà. Tuy nhiên nay tôi có …

Chat Zalo: 0904340664