Untitled 2

Thời gian xác nhận ưu đãi là bao lâu?

Câu hỏi: Hiện tại doanh nghiệp tôi đã hoàn thành hồ sơ xác nhận ưu đãi đối với dự án đầu tư mở rộng quy mô, đổi mới công nghệ trong sản xuất Linh kiện và phụ tùng máy nông nghiệp đã gửi đến cơ quan địa phương có thẩm quyền nhưng đã gần 1 tháng chúng tôi chưa nhận được thông báo. Xin hỏi thời hạn xác nhận ưu đãi là bao lâu?

Trả lời:

Công ty Luật TNHH SB LAW cảm ơn bạn đã quan tâm đến dịch vụ tư vấn pháp luật của chúng tôi. Liên quan đến thắc mắc của bạn, chúng tôi xin tư vấn như sau:

Điều 11 Nghị định số 111/2015/NĐ-CP về phát triển công nghiệp hỗ trợ đã quy định thủ tục xác nhận ưu đãi như sau:

Điều 11. Đối tượng và thủ tục xác nhận ưu đãi

3. Thời gian xác nhận ưu đãi:

a) Căn cứ hồ sơ đề nghị xác nhận ưu đãi của doanh nghiệp; trong thời hạn 30 ngày làm việc, cơ quan xác nhận có trách nhiệm thông báo kết quả cho doanh nghiệp;

b) Trường hp hồ sơ chưa đủ cơ sở để xác nhận đủ điều kiện ưu đãi, trong thi hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, cơ quan xác nhận phải thông báo bằng văn bản cho tổ chức, cá nhân có liên quan để bổ sung hồ sơ; sau khi có đủ hồ sơ hợp lệ thì cơ quan xác nhận phải ra thông báo kết quả xét duyệt ưu đãi chậm nhất sau 30 ngày làm việc tính từ ngày nhận đủ hsơ b

Như vậy, thời điểm để tính thời hạn thông qua xác nhận ưu đãi là kể từ khi hồ sơ đủ điều kiện nhận ưu đãi và trong vòng 30 ngày làm việc thì cơ quan có trách nhiệm thông báo kết quả cho doanh nghiệp..

Điều kiện kinh doanh theo luật đầu tư 2014 – P2 Trong chương trình luật sư doanh nghiệp, luật sư Nguyễn Thanh Hà, chủ tịch công ty luật SBLAW đã có bài trả lời phỏng vấn về bải bỏ Giấy phép con theo Luật đầu tư năm 2014.

Giới thiệu sblaw

Tin nổi bật

BCC

Cá nhân có được ký hợp đồng BCC với một tổ chức không?

Câu hỏi: Tôi đang có kế hoạch muốn ký kết hợp đồng hợp tác kinh …

Chat Zalo: 0904340664