Untitled 2
nhà ở

Thời hạn sở hữu nhà ở đối với cá nhân nước ngoài trong trường hợp mua lại nhà của cá nhân nước ngoài khác?

 Câu hỏi: Cá nhân nước ngoài muốn bán nhà ở đang trong thời gian sở hữu cho cá nhân nước ngoài khác thuộc diện được sở hữu thì thời hạn sở hữu nhà ở đối với cá nhân nước ngoài đó được quy định như thế nào?

Luật sư tư vấn:

Căn cứ điểm b Khoản 4 Điều 7 Nghị định số 99/2015/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Nhà ở:

Trường hợp cá nhân nước ngoài đang trong thời hạn sở hữu muốn bán nhà cho các nhân nước ngoài khác thuộc diện được sở hữu nhà ở tại Việt Nam thì bên mua, bên nhận tặng cho chỉ được sở hữu trong thời hạn còn lại; khi hết thời hạn sở hữu còn lại mà chủ sở hữu có nhu cầu gia hạn thêm thì được Nhà nước xem xét gia hạn theo quy định tại Điều 77 của Nghị định số 99/2015/NĐ-CP.

Như vậy, nếu Cá nhân nước ngoài muốn bán nhà ở đang trong thời gian sở hữu cho cá nhân nước ngoài khác thuộc diện được sở hữu thì bên mua sẽ chỉ được sở hữu căn nhà trong thời hạn còn lại. Nếu có nhu cầu gia hạn thì cá nhân nước ngoài thực hiện theo quy định tại Điều 77 Nghị định 99/2015/NĐ-CP.

 

Giới thiệu sblaw

Tin nổi bật

mua chung cư trả góp

Phần sở hữu chung và riêng của nhà chung cư

Câu hỏi: Nhà tôi ở chung cư, 3 hôm nay hàng xóm nhà tôi có …

Chat Zalo: 0904340664