Untitled 2

Thông báo Danh sách thí sinh đủ điều kiện tham dự Kỳ kiểm tra nghiệp vụ đại diện sở hữu công nghiệp

Cục Sở hữu trí tuệ thông báo Danh sách thí sinh đủ điều kiện tham dự Kỳ kiểm tra nghiệp vụ đại diện sở hữu công nghiệp năm 2017 tổ chức tại TP. Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh và kế hoạch hướng dẫn ôn tập như sau:

1. Danh sách thí sinh đủ điều kiện dự kiểm tra

Số báo danh và địa điểm làm bài kiểm tra của các thí sinh đủ điều kiện dự Kỳ kiểm tra nghiệp vụ đại diện sở hữu công nghiệp 2017 được công bố trong Danh sách kèm theo thông báo này.

2. Kế hoạch hướng dẫn ôn tập

Thời gian:

Môn TP. Hà Nội TP. Hồ Chí Minh
Pháp luật SHCN 08h30-16h30 ngày 19/9/2017 08h30-16h30 ngày 26/9/2017
Thông tin SHCN 08h30-16h30 ngày 20/9/2017 08h30-16h30 ngày 27/9/2017
Sáng chế – TKBT 08h30-16h30 ngày 21/9/2017 08h30-16h30 ngày 28/9/2017
Kiểu dáng công nghiệp 08h30-16h30 ngày 22/9/2017 08h30-16h30 ngày 29/9/2017
Nhãn hiệu – CDĐL 08h30-16h30 ngày 23/9/2017 08h30-16h30 ngày 30/9/2017

Địa điểm:

Tại Hà Nội: Hội trường tầng 3, Cục Sở hữu trí tuệ, 386 Nguyễn Trãi, quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội;

Tại TP. Hồ Chí Minh: Trường Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh, số 2 Nguyễn Tất Thành, phường 12, quận 4, TP. Hồ Chí Minh.

3. Kế hoạch tổ chức làm bài kiểm tra

Thời gian: 27-29/10/2017.

Địa điểm: TP. Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh, địa điểm cụ thể và số phòng sẽ được Cục Sở hữu trí tuệ thông báo vào tuần đầu tháng 10/2017.

Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ với Cục Sở hữu trí tuệ (Phòng Quản lý và Phát triển hoạt động sáng tạo), 386 Nguyễn Trãi, quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội, điện thoại 024-38583069, máy lẻ 3232 hoặc 024-35406541 gặp đ/c Hồ Thị Mỹ, email: quanlysangtao@noip.gov.vn./.

Phòng Quản lý và Phát triển hoạt động sáng tạo

Nguồn: http://www.noip.gov.vn/web/noip/home/vn?proxyUrl=/noip/cms_vn.nsf/(agntDisplayContent)?OpenAgent&UNID=E37BC8ACACB6EADF472581800015DEA6

Giới thiệu sblaw

Tin nổi bật

Cần một giải pháp đột phá chống vi phạm bản quyền truyền hình trên internet

Trong môi trường số, chúng ta không chỉ thuần túy phải giải quyết các vấn …

Chat Zalo: 0904340664