Untitled 2

Thu tiền tạm ứng phí dịch vụ doanh nghiệp vẫn phải xuất hóa đơn.

Ngày 18/06/2014, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 78/2014/TT-BTC hướng dẫn thi hành Nghị định 218/2013/NĐ-CP ngày 26/12/2013 của Chính phủ quy định và hướng dẫn thi hành Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN), TT này có rất nhiều điểm đáng lưu ý trong đó có quy định sau:

Khi doanh nghiệp tiến hành thu tiền tạm ứng của hợp đồng dịch vụ thì vẫn phải xuất hóa đơn, ghi nhận doanh thu chịu thuế thu nhập doanh nghiệp. 

Hiện tại, do nhiều doanh nghiệp không nắm được quy định này, chỉ ghi nhận doanh thu khi dịch vụ đã được hoàn thành và các bên đã làm biên bản nghiệm thu công việc, ký biên bản thanh lý, do vậy, khi cơ quan thuế và thanh kiểm tra phát hiện tình trạng này, doanh nghiệp có thể sẽ phải chịu chế tải xử phạt vi phạm hành chính về thuế.

Bên cạnh đó, TT còn có một số điểm mới như:

– Kể từ ngày 01/01/2014, thuế suất thuế TNDN là 22% (trước đây là 25%); từ ngày 01/06/2016, trường hợp thuộc diện phải nộp thuế suất 22% chuyển sang áp dụng thuế suất là 20%. Mức thuế suất này áp dụng đối với cả các doanh nghiệp hoạt động chuyển nhượng bất động sản, dự án đầu tư, chuyển nhượng quyền tham gia dự án đầu tư, quyền thăm dò, khai thác, chế biến khoáng sản; trừ phần TNDN thực hiện dự án đầu tư kinh doanh nhà ở xã hội để bán, cho thuê, cho thuê mua được áp dụng thuế suất là 10%.

– Các doanh nghiệp hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ có tổng doanh thu của năm trước liền kề không quá 20 tỷ đồng được áp dụng thuế suất là 20%; trường hợp doanh nghiệp mới thành lập trong năm không đủ 12 tháng thì trong năm đó doanh nghiệp kê khai tạm tính quý theo thuế suất 22%. Kết thúc năm tài chính, doanh thu bình quân của các tháng trước trong năm không vượt quá 1,67 tỷ đồng thì doanh nghiệp quyết toán thuế TNDN phải nộp của năm tài chính theo thuế suất 20%.

Để thuận lợi cho doanh nghiệp áp dụng quy định nêu trên, công ty luật SBLAW đính kèm theo đây nội dung của Thông tư 78 nêu trên.

2014_Thongtu78_2014_TT_BTC

Giới thiệu sblaw

Tin nổi bật

quy-dinh-ve-viec-phan-chia-di-san-thua-ke-theo-di-chuc

Thu nhập từ thừa kế có được miễn thuế không?

Câu hỏi: Tôi là Hương, ở Hà Nội. Tháng 7/2019, ông nội tôi mất có …

Chat Zalo: 0904340664